Water Pebble ผู้ช่วยประหยัดน้ำ 13 - Water Pebble

Water Pebble ผู้ช่วยประหยัดน้ำ

Water Pebble ผู้ช่วยประหยัดน้ำ เจ้าก้อนเล็กๆ น่ารักนี้ช่วยทำให้รู้ว่าใช้น้ำในการอาบน้ำแต่ละครั้งว่ามากน้อยแค่ไหน เพียงแค่ตั้งโปรแกรมยนก้อนพลาสติกสีขาว ไฟสีเขียวจะเริ่มสว่างขึ้นเมื่อคุณเริ่มอาบน้ำ เมื่ออาบไปได้ครึ่งทางไฟสีเหลืองจะแสดงขึ้น แล้วจะเปลี่ยนเป็นสีแดงเมื่อหมดเวลาที่ตั้งไว้ และเมื่อคุณใช้มันบ่อยๆระยะเวลาการส่องสว่างของแสงจะค่อยๆสั้งลงประมาณ 5-7 นาที โดยที่คุณไม่ทันรู้ตัว ซึ่งหมายความว่าคุณจะเร่งมือในการอาบน้ำให้เร็วขึ้นและะประหยัดน้ำได้มากขึ้น มีการยุการใช้งานกระพริบได้ประมาณ 1,000,000 ครั้ง/ก้อน ราคา 300 บาท via:http://www.waterpebble.com/ ขอบคุณข้อมูลจาก My World MagazineWater Pebble ผู้ช่วยประหยัดน้ำ 14 - Water PebbleWater Pebble ผู้ช่วยประหยัดน้ำ 15 - Water PebbleWater Pebble ผู้ช่วยประหยัดน้ำ 16 - Water PebbleWater Pebble ผู้ช่วยประหยัดน้ำ 17 - Water Pebble