บางครั้งเวลาที่เราฟังเพลงผ่าน Smartphone , mp3 player  และต้องการเสียงที่ดังกว่าความสามารถของเครื่องเหล่านั้นจะทำได้ ก็ต้องหันมาพึ่งลำโพงเป็นอุปกรณ์เสริม หากแต่ลำโพงก็หนักไปสำหรับพกพา วันนี้ iUrban เลยมี ลำโพงที่พับได้มาฝากกัน

FYLM thin speaker is a foldable speaker เป็นลำโพงที่สามารถพกพาไปไหนได้และพับ ให้ตั้งเป็นสามเหลี่ยมเพื่อให้ลำโพงมีเสียงกระจายมีการทำงานได้ดี และพับอีกครั้งเมื่อใช้เสร็จแล้วหรือเก็บ สะดวกต่อการเดินทางไปไหนมาไหน เพราะบางเพียง 0.25 มิลลิเมตร ทั้งหมดเป็นผลงานจาก designaffairs studio120412 Flyp 02 W687H458 72dpi AR 425x283 FYLM thin speaker ลำโพงบางๆพับได้!! 120412 Flyp 03 W687H458 72dpi AR 425x283 FYLM thin speaker ลำโพงบางๆพับได้!!120412 Flyp 04 W687H458 72dpi AR 425x283 FYLM thin speaker ลำโพงบางๆพับได้!!120412 Flyp 05 W687H458 72dpi AR 425x283 FYLM thin speaker ลำโพงบางๆพับได้!! 120412 Flyp ProjectShot W1200H800 72dpi AR 425x283 FYLM thin speaker ลำโพงบางๆพับได้!!

No more articles