We love our King
Image Image Image Image

iUrban | 27 Feb 2017

745
Views
1 Jul 2011

CAPSULE LETTER

จดหมายแคปซูล นับว่าเป็นไอเดียเก๋ๆหากเราจะเขียนข้อความหาใครซักคนซึ่งไม่อยากให้คนอื่นรู้ เพราะเจ้าแคปซูลรูปร่างหน้าตามันไม่ได้ชวนให้สงสัยได้ว่ามีจดหมายอยู่ข้างใน เพราะขนาดของจดหมายเล็กถึง 1.2 cm x 2.0 cm  PLASTIC TEST TUBE ที่บรรจุแคปซูลขนาดเพียง 1 X1 X4 เวลาจะเขียนคงต้องหาปากกาที่หัวปากกาเล็กมากจึงจะเขียนได้ บ่งบอกถึงความพยายามของคนเขียนเป็นอย่างยิ่ง เพื่อนๆคนไหนสนใจข้อมูลเพิ่มเติม Capsule letter

Nes Koontragul
  • Neskoon founder , iUrban co-founder Jewellery designer and instructor instagram @neskoon
 
Facebook Debug | iCraft
+
-