CAPSULE LETTER 13 - capsule letter

CAPSULE LETTER

จดหมายแคปซูล นับว่าเป็นไอเดียเก๋ๆหากเราจะเขียนข้อความหาใครซักคนซึ่งไม่อยากให้คนอื่นรู้ เพราะเจ้าแคปซูลรูปร่างหน้าตามันไม่ได้ชวนให้สงสัยได้ว่ามีจดหมายอยู่ข้างใน เพราะขนาดของจดหมายเล็กถึง 1.2 cm x 2.0 cm  PLASTIC TEST TUBE ที่บรรจุแคปซูลขนาดเพียง 1 X1 X4 เวลาจะเขียนคงต้องหาปากกาที่หัวปากกาเล็กมากจึงจะเขียนได้ บ่งบอกถึงความพยายามของคนเขียนเป็นอย่างยิ่ง เพื่อนๆคนไหนสนใจข้อมูลเพิ่มเติม Capsule letter