Unity Mobile ไอเดียขอความช่วยเหลือจากขวดน้ำ 13 -

Unity Mobile ไอเดียขอความช่วยเหลือจากขวดน้ำ

วันนี้เรามีเรื่องดีๆนำมาฝากเพื่อนอีกแล้ว เป็นอีกเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการขอความช่วยเหลือในเวลาที่นำ้ท่วมจนเราไม่สามารถออกมาได้ จนเจ้าหน้าที่ที่ให้ความช่วยเหลือไม่ทราบว่ามีคนอยู่หรือไม่ เราแนะนำลองใช้วิธีสากลที่เคยมีคนใช้กันแล้ว


*Unity mobile* เป็นโมบายทำหน้าที่บอกถึงจำนวนคนและอายุของคนที่ขอความช่วยเหลืออยู่ ง่ายๆเพียงเอาขวดน้ำ เชือก และกิ่งไม้มาผูกติดกัน แล้ววางไว้ให้ตำแหน่งที่คนมองเห็นง่ายๆ เช่น บนหลังคา,บนประตูหน้าบ้าน

ความหมายแฝงในขวดน้ำ คือ ขวดเปล่า= ผู้ใหญ่ 1 คน,ขวดเปล่าผ่าครึ่ง = เด็ก 1คน,ขวดเปล่าผ่าครึ่งและทำเป็นแฉกๆ = คนสูงอายุ 1 คน

Unity Mobile ไอเดียขอความช่วยเหลือจากขวดน้ำ 14 -

วิธีนี้เป็น วิธีการขอความช่วยเหลือที่ได้ผลมาแล้วและอยากให้บอกต่อๆกัน เพราะบางครั้งเจ้าหน้าที่ไม่สามารถทราบได้ว่ามีผู้คนอยู่ตรงนั้นหรือไม่ credit : www.siamarsa.org