fbpx

ได้เห็นกิจกรรมการสอนเด็กๆในโรงเรียนอนุบาลต่างประเทศที่เขาเรียกว่า enviroschool ที่ Tawa Montessori Preschool ในประเทศนิวซีแลนด์ มีข้อความของโรงเรียน เขียนว่า ..feeding mind hand and heart… เห็นแล้วรู้สึกดี  เขาปลูกฝังเด็กๆให้รู้จักการรีไซเคิล(recycle) และ รียูส(reuse)กันตั้งแต่เล็กๆ ฝึกทักษะในการใช้มือทำงาน (เขาเชื่อว่าเป็นพัฒนาการสำคัญที่สุดสำหรับเด็กเล็กๆ มากกว่าการท่องจำ)  รวมไปถึงสร้างจิตสำนึกให้รู้จักรักสิ่งแวดล้อม ช่วยกันปลูกต้นไม้ลดจำนวนขยะ

สำหรับงานชิ้นนี้เป็นการนำเอาขวดใส่นมที่ดื่มหมดแล้ว มาปลูกต้นไม้ และนำไปประดับบนกำแพง เด็กๆก็สนุกสนานช่วยกันทำงาน …จะปลูกเป็นพืชผักสวนครัวก็ดี ได้ผักมากินด้วย…น่าลองเอามาปรับให้เด็กๆของเราลองทำดูนะคะ …

25550427 065628 สวนแขวนจากขวดนมพลาสติกใช้แล้ว

25550427 065641 สวนแขวนจากขวดนมพลาสติกใช้แล้ว

25550427 065652 สวนแขวนจากขวดนมพลาสติกใช้แล้ว

25550427 065659 สวนแขวนจากขวดนมพลาสติกใช้แล้ว

photo 27 สวนแขวนจากขวดนมพลาสติกใช้แล้ว

ที่มา : http:// eyeonnature.blogspot.com

No more articles