วิธีทำคันกั้นน้ำในภาวะทรายขาดตลาด 13 -

วิธีทำคันกั้นน้ำในภาวะทรายขาดตลาด

ในสภาวะการณ์ที่ทรายและกระสอบทรายขาดตลาด อยู่นี้เรามีอีกหนึ่งทางเลือกในการป้องกันน้ำเข้าบ้านเรือนที่อยู่อาศัยของเพื่อนๆ สามารถกั้นนำ้ได้ 40 เซนติเมตรจนถึง4 เมตร ตามคำแนะนำของวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย


อุปกรณ์ที่ต้องมีคือ อิฐบล็อกหรืออิฐมวลเบา ผ้ายางหรือพลาสติก ดินเหนียว

การก่อสำหรับความสูงไม่เกิน 40 เซนติเมตร

วิธีทำคันกั้นน้ำในภาวะทรายขาดตลาด 14 -วิธีทำคันกั้นน้ำในภาวะทรายขาดตลาด 15 -

การก่อสำหรับความสูงไม่เกิน 60 เซนติเมตรวิธีทำคันกั้นน้ำในภาวะทรายขาดตลาด 16 -

วิธีทำคันกั้นน้ำในภาวะทรายขาดตลาด 17 -

การก่อสำหรับความสูงไม่เกิน 70-90 เซนติเมตร

วิธีทำคันกั้นน้ำในภาวะทรายขาดตลาด 18 -
เพื่อนๆสามารถเข้าไปดูวิธีการก่อสำหรับความสูงที่มากกว่านี้ได้ที่วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย

http://news.mthai.com/hot-news/135056.html