วิถีพอเพียงการรองน้ำฝนไว้ใช้เอง 13 -

วิถีพอเพียงการรองน้ำฝนไว้ใช้เอง

สำหรับในสภาวะที่บ้านเมืองเรากำลังขาดแคลนอาหารและน้ำดื่มเป็นอย่างมากอยู่ในขณะนี้นั้น หากเราจะมองย้อนกลับไปถึงวิถีชาวบ้านแบบดั่งเดิมที่ผ่านมาก็คงจะไม่เสียหายอะไร วิถีดั่งกล่าวที่ว่า iUrban หมายถึงการรองน้ำฝนไว้ใช้ดื่มเอง นอกจากจะได้น้ำที่มาจากธรรมชาติแล้ว ยังไม่ต้องเสียสตางค์ในการซื้อซักบาทเลยทีเดียว ด้วยวิธีการง่ายๆดังนี้
วิถีพอเพียงการรองน้ำฝนไว้ใช้เอง 14 -
ขั้นแรก โดยส่วนมากเราจะรองน้ำฝนที่ไหลลงมาจากหลังคาหรือรางน้ำซึ่งในบางครั้งเราอาจจะลืมไปว่าบนหลังคาและรางน้ำนั้นมีเศษผง หรือเศษใบไม้อยู่ ซึ่งจะทำให้น้ำที่เราได้มาไม่สะอาดเท่าที่ควร ดังนั้นเราจึงควรทำความสะอาดหลังคาบ้านและรางน้ำเราอยู่เนื่องๆ
ขั้นตอนต่อมา ควรทำความสะอาดโอ่งหรือถังรองน้ำก่อนช่วงฤดูฝนหรือระหว่างฤดูฝนเพื่อให้น้ำฝนที่ตกลงมาใสสะอาด
ขั้นที่สาม ตรวจสอบรางน้ำและหลังคาว่ามีรอยชำรุดพร้อมทั้งซ่อมแซมส่วนที่เสียหายก่อนหน้าฤดูฝน
ขั้นตอนสุดท้าย เมื่อได้น้ำฝนที่รองไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ขั้นตอนที่สำคัญที่สุดก็คือการทำให้น้ำฝนที่เราดื่มกลายเป็นน้ำที่สะอาดที่สุด ด้วยวิธีการต้มน้ำให้เดือดด้วยอุณภูมิสูง ไม่ว่าเราจะอยู่ในกรุงเทพที่มีมลภาวะเป็นพิษสูงหรือต่างจังหวัดการต้มน้ำให้เดือดเป็นเรื่องสำคัญที่ผู้รองน้ำฝนไว้ใช้จำเป็นที่จะต้องทำ เพื่อที่จะได้ไม่เสี่ยงกับโรคที่มาจากน้ำหรือนำผงปูนคลอรีนมาโรยใส่ก็จะช่วยเช่นเดียวกัน ซึ่งการกักเก็บน้ำในลักษณะแบบนี้นอกจากจะเป็นการสงเสริมเพื่อประหยัดพลังงานแล้วยังเป็นมิตรต่อธรรมชาติและส่วนรวมอีกด้วย สำหรับสถานการณ์ปัจจุบันที่น้ำดื่มเป็นสิ่งที่กำลังจะขาดแคลนหรือบางที่ขาดแคลนแล้วก็ตามนั้น หากบ้านไหนใช้วิถีการรองน้ำฝนไว้แล้วละก็ คงจะไม่ต้องกังวลกับการไม่มีน้ำดื่มไว้ใช้กันอย่างแน่นอนใช่ไหมค่ะ
ที่มา: สารเพื่อนประปา ฉบับที่ 10 ตุลาคม-ธันวาคม 2543