DIY.phone charging holder from reuse cardboard 13 - cardboard

DIY.phone charging holder from reuse cardboard

เพื่อน iUrban ที่มีปัญหาเวลาชาร์จโทรศัพท์มือถือแล้ว เช่น มีช่องเสียบปลั๊กแต่ไม่มีที่วางโทรศัพท์ เพราะเต้ารับอยู่สูงไป หรืออยู่ในมุมที่ไม่ใกล้โต๊ะ เก้าอี้ จะวางโทรศัพท์ที่ชาร์จอยู่นั้นไว้กะพื้นก็ไม่ควร ลองมาดูอีกหนึ่งทางเลือกของวันนี้กันคะ


ก่อนอื่นมองหา cardboard กระดาษแข็งๆที่ไม่ใช้แล้ว แล้วนำมาตัดๆตามแบบ HERE เสร็จแล้วก็สามารถนำไปใช้ได้เลย ได้ทั้งประโยชน์จากการ reuse และการแก้ปัญหาเวลาชาร์จโทรศัพท์

source : http://howaboutorange.blogspot.comScreen Shot 2012-12-21 at 4.38.05 PMDIY-cell-phone-station-templateDIY-cardboard-phone-chargerDIY-phone-charger