Wood Toy ของเล่นไม้สอนพื้นฐานการเขียนโปรแกรม พัฒนาลูกน้อยสู่ยุคดิจิตอล 13 - Kid

Wood Toy ของเล่นไม้สอนพื้นฐานการเขียนโปรแกรม พัฒนาลูกน้อยสู่ยุคดิจิตอล

ในยุคปัจจุบันเรียกได้ว่า เราเข้าสู่สังคมยุคดิจิทัลมากขึ้นเรื่อย ๆ การสอนให้เด็กคุ้นเคยกับเทคโนโลยีจึงเป็นสิ่งสำคัญ แต่จะทำอย่างไรไม่ให้เทคโนโลยีบั่นทอนการเรียนรู้ของเด็กตั้งแต่ยังเล็ก สิ่งที่เราจะนำเสนอวันนี้อาจเป็นทางออกของคุณพ่อคุณแม่ในยุคนี้ก็เป็นได้


Wood Toy ของเล่นไม้สอนพื้นฐานการเขียนโปรแกรม พัฒนาลูกน้อยสู่ยุคดิจิตอล 14 - Kid

Kimberly Smith นักศึกษาปริญญาโทกลุ่ม social computing ของ Media Lab สถาบัน MIT มีโครงการหาทางแก้ไขปัญญาสังคมด้านการศึกษา เกษตรกรรมและการคมนานคม ซึ่งเธอได้แรงบันดาลใจจากการเรียนการสอนแบบ Montessori เป็นการเรียนการสอนที่ให้ความสำคัญกับความอยากรู้ของเด็ก เรียนรู้ผ่านการสัมผัสสิ่งของ การได้ใช้ประสาทสัมผัสทั้ง 5 เรียนรู้ผ่านการเล่นของเล่นที่ออกแบบมาเฉพาะเพื่อให้เด็กได้เล่นและเข้าใจหลักการพื้นฐานของสิ่งต่าง ๆ

Kimberly Smith กล่าว่า Computation เป็นสิ่งที่สำคัญกับเด็ก ๆ ในปัจจุบัน เป็นทักษะที่สามารถใช้ร่วมกับสาขาวิชาอื่นได้ แต่ในขณะเดียวกันเธอก็ไม่อยากให้เวลาที่เด็ก ๆ ใช้อยู่กับอุปกรณ์เทคโนโลยีหรือเวลาที่อยู่หน้าจอเพิ่มมากขึ้น

จากงานธีสิสจึงกำเนิดเป็น Learning Beautiful แบรนด์ของเล่นไม้เพื่อสอนความรู้ความเข้าเกี่ยวกับพื้นฐานคอมพิวเตอร์

Wood Toy ของเล่นไม้สอนพื้นฐานการเขียนโปรแกรม พัฒนาลูกน้อยสู่ยุคดิจิตอล 15 - Kid

ด้วยการร่วมมือกันระว่าง Kimberly ผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษา สถาปนิกและนักออกแบบจึงเกิดเป็นของเล่นแนว Montessori สำหรับเด็กอายุ 3-9 ขวบ ที่สอนเรื่องหลักการพื้นฐานของคอมพิวเตอร์และส่งเสริม Computational Thinking เป็นการคิดอย่างเป็นระบบ ซึ่งไม่เพียงแต่เป็นทักษะที่สำคัญต่อผู้ทำงานด้าน Software คอมพิวเตอร์เท่านั้น แต่เป็นทักษะระบบความคิดอย่างเป็นลำดับขั้นตอนที่สามารถปรับใช้กับวิชาชีพอื่น ๆ รวมถึงการใช้ชีวิต แก้ปัญหาในชีวิตประจำวันด้วย

มาดูตัวอย่างกันว่าของเล่นแบบไหนที่จะสอนเด็ก ๆ ได้รู้จักกับพื้นฐานของคอมพิวเตอร์

Binary cards

แนะนำให้เด็กรู้จักกับเลขฐานสอง ซึ่งเป็นพื้นฐานของการสร้างคอมพิวเตอร์ผ่านการพลิกแผ่นการ์ดและนับจำนวนจุด

Wood Toy ของเล่นไม้สอนพื้นฐานการเขียนโปรแกรม พัฒนาลูกน้อยสู่ยุคดิจิตอล 16 - Kid

Binary towers

แสดงให้เห็นถึงระบบเลขฐานสอง โดยการใส่ลูกบอลในtower ถ้าเติมจนเต็มแถวฝาจะปิดลงเป็นเลข 1 ส่วนที่towerที่ว่างเปล่าฝาจะยังคงเป็นเลข 0


Wood Toy ของเล่นไม้สอนพื้นฐานการเขียนโปรแกรม พัฒนาลูกน้อยสู่ยุคดิจิตอล 17 - Kid

Pixel boards

ของเล่นที่ให้รู้จักกับพื้นฐานวิธีที่หน้าจอประกอบเป็นภาพแสดงผลและเรื่องความละเอียด (resolution)

Wood Toy ของเล่นไม้สอนพื้นฐานการเขียนโปรแกรม พัฒนาลูกน้อยสู่ยุคดิจิตอล 18 - KidWood Toy ของเล่นไม้สอนพื้นฐานการเขียนโปรแกรม พัฒนาลูกน้อยสู่ยุคดิจิตอล 19 - Kid

Programming board

ของเล่นที่ให้เด็กเข้าใจเรื่องการเขียนโปรแกรมผ่านการใช้บล็อกไม้ คำสั่งต่าง ๆ จะทำผ่านการเรียงบล็อกไม้และแสดงผลโดยการวาดบนกระดาษวาดรูป

Wood Toy ของเล่นไม้สอนพื้นฐานการเขียนโปรแกรม พัฒนาลูกน้อยสู่ยุคดิจิตอล 20 - Kid

Logic gates

สอนให้เข้าใจเรื่องขั้นตอนการเปลี่ยนจาก bits เป็น data ใช้สำหรับเรียนรู้ตรรกะบูลีนและlogical operator (AND, OR, NOT)

Wood Toy ของเล่นไม้สอนพื้นฐานการเขียนโปรแกรม พัฒนาลูกน้อยสู่ยุคดิจิตอล 21 - Kid

Binary trees

สอนให้เข้าใจการจัดประเภทและจัดเรียงข้อมูล แสดงพื้นฐานการแตกหน่อหรือลำดับของข้อมูลจากจุดเริ่มต้น

Wood Toy ของเล่นไม้สอนพื้นฐานการเขียนโปรแกรม พัฒนาลูกน้อยสู่ยุคดิจิตอล 22 - Kid

เป็นของเล่นที่ช่วยปูความรู้ด้านเทคโนโลยีดิจิทัลให้กับเด็ก ๆ ได้ดีแบบไม่ยัดเยียดจนเกินไปนัก ให้เด็ก ๆ ได้เล่นและเรียนรู้ไปอย่างสนุกสนาน เป็นทางเลือกที่ดีอีกทางเพื่อไม่ได้เด็กติดอุปกรณ์อิเล็กทรอนิคมากจนเกินไปอีกด้วย

Reference: QUARTZ/ Learning Beautiful