พลังงาน Solar ถูกพัฒนาอย่างเนื่อง ส่งผลให้นักออกแบบในปัจจุบันใช้ส่วนนี้มาช่วยสร้างสรรค์งานที่มีคุณภาพมากขึ้นไปอีก อย่างนักออกแบบสองคน Kyuho Song & Boa Oh ได้ออกแบบผลงานที่ชื่อว่า Window socket เราจะเสียบปลั๊กที่ไหนก็ได้ แม้แต่กระจก !!

Solar energy powered socket เพียงเราติดตั้ง socket ไว้กับหน้าที่สามารถรับพลังงานแสงอาทิตย์ได้อย่างชัดเจน พลังงานก็จะถูกเก็บไว้ใน socket สามารถนำมาใช้โดยใช้ปลั๊กเสียบไปที่ socket ก็ใช้พลังไฟฟ้าได้ และ socket นี้สามารถเคลื่อนย้ายไปติดกับกระจกที่ไหนก็ได้พกพาสะดวก แต่ผลงานนี้ยังเป็นแค่แนวความคิด prototype เท่านั้น แต่ก็นับเป็นอีกจุดเริ่มต้นของไอเดียที่ยิ่งใหญ่ในวันข้างหน้า

window socket 450x337 Window socket ที่ไหนๆก็เสียบปลั๊กได้ window socket2 450x337 Window socket ที่ไหนๆก็เสียบปลั๊กได้ window socket3 450x337 Window socket ที่ไหนๆก็เสียบปลั๊กได้ window socket4 450x273 Window socket ที่ไหนๆก็เสียบปลั๊กได้ window socket6 450x337 Window socket ที่ไหนๆก็เสียบปลั๊กได้window socket5 450x337 Window socket ที่ไหนๆก็เสียบปลั๊กได้

source : http://www.yankodesign.com/2013/04/26/plug-it-on-the-window/

No more articles