Waterhouse At Sounth Bund 13 -

Waterhouse At Sounth Bund

แถบ Cool Docks โครงการพัฒนาพื้นที่ริมแม่น้ำฮวงผู่แห่งใหม่ ฝั่งชูซี ที่เป็นพื้นที่ที่ยาวต่อเนื่องมาจาก The Bund เป็นที่ตั้งของโรงแรมแบบบูติคโฮเต็ลแห่งใหม่ ภายใต้ชื่อ The Waterhouse at the South Bund ตัวโครงการประกอบด้วยอาคารสองหลัง ส่วนแรก เป็นโรงแรมขนาด 19 ห้องพัก ตั้งอยู่ในอาคารแบบหัวมุมถนน หันหน้าเข้าสู่แม่น้ำฮวงผู่ อาคารที่เคยเป็นที่ตั้งของสำนักงานใหญ่กองทัพญี่ปุ่น ในสมัยที่เข้ามายึดครองกรุงเซี่ยงไฮ้ปลายปี 1930 ส่วนที่สอง เป็นห้องจัดเลี้ยงขนาดบรรจุคนได้ประมาณ 800-1,000 คน ตั้งอยู่ในโกดังสินค้าเก่า ที่อยู่ติดกันทางด้านหลังอาคารหลังแรก


Waterhouse At Sounth Bund 14 -ผู้ออกแบบปรับปรุงให้กับ The Waterhouse at the South Bund เป็นคนที่พอจะคุ้นหน้าคุ้นตากันในบ้านเราคือ ผู้ออกแบบ The China House ภัตตาคารจีนในโรงแรมโอเรียนเต็ล กรุงเทพฯ ..บริษัท NHDRO นั่นเอง ผลงานของ ทาง NHDROส่วนมาก พยายามตีความหมายความเป็นตะวันออก ความเป็นจีนสมัยใหม่ในงานออกแบบ ความสนใจในงานแบบหัตถศิลป์ และมีความเป็นมืออาชีพในด้านรายละเอียดต่างๆ ตั้งแต่สถาปัตยกรรม  งานตกแต่งภายใน ไปจนถึงงานออกแบบผลิตภัณฑ์

Waterhouse At Sounth Bund 15 -

Neri&Hu ปรับปรุง The Waterhouse at the South Bund ได้อย่างน่าสนใจในหลายๆประเด็น เช่น เรื่องของการใช้วัสดุในเชิงเปรียบเทียบ เพื่อสร้างให้เกิดความรู้สึกขัดแย้งระหว่างวัสดุ แบบที่ว่าส่วนไหนเก่า ส่วนไหนใหม่ แยกกันอย่างชัดเจนตรงไปตรงมา ส่งผลให้เกิดความงามแบบ “ดิบๆ” ซึ่งถือเป็นสุนทรียะแนวทางหนึ่งของการออกแบบ และอนุรักษ์อาคารเก่าที่กำลังได้รับความนิยมมาก ณ ปัจจุบัน ในส่วนต่อเติมบางส่วน มีการนำวัสดุชื่อ “Cor-Ten”คือวัสดุที่มีผิวคล้ายสนิมจับ เป็นวัสดุใช้ปิดผิวภายนอกทั้งหมดเพื่อบอกว่า ส่วนนั้นๆเป็นส่วนที่สร้างขึ้นใหม่ นอกจากนี้ตัว Cor-Ten ยังเป็นตัวสร้างบรรยากาศให้เกิดอารมณ์แบบท่าเรือ ส่งให้เรานึกไปถึงท่าเรือขนส่งสินค้า บรรทุกสินค้า ขนาดใหญ่ที่จอดริมท่า เป็นการบอกอ้อมๆว่า The Waterhouse ตั้งอยู่ในเขตท่าขนถ่ายสินค้าทางน้ำ อีกตัวอย่างหนึ่งคือ  การใช้วัสดุในการตกแต่งภายใน ในหลายๆจุดมีการเก็บรักษาผนังอิฐมอญที่ส่วนผิวฉาบปูนถูกกระเทาะหน้าออก จนเห็นทับหลังไม้ของประตูหรือหน้าต่าง หรือผนังอิฐก่อโชว์แนวสีเทา ที่เป็นวัสดุที่พบเห็นได้อย่างดาษดื่นบนเซี่ยงไฮ้ วางคู่กับผนังฉาบปูนดิบหรือฉาบเรียบทาสีขาว

ประเด็นที่น่าสนใจในการออกแบบยังมีเรื่องของการทอนสเกลของที่ว่างให้มีขนาดเล็กลง เพื่อให้เกิดความรู้สึกเป็นส่วนตัวของผู้มาเยือน เช่น ในส่วนของห้องพัก มีการเจาะช่องเปิดในหลายๆจุดของอาคาร ทำให้เกิดทางเดินที่มีทางเดินคล้ายสะพานส่วนตัว นอกจากนี้เรื่องของระบบสัญลักษณ์แฝงต่างๆ เรื่องการเจาะช่องเปิดก็น่าสนใจ ทีนอกจะเป็นการนำแสงธรรมชาติให้กระจายเข้ามาสู่อาคารในหลายๆจุดแล้ว ยังเป็นการเล่นกับความเป็นภายนอกภายในที่ดูคลุมเครืออีกด้วย การตกแต่งในห้องก็เรียบง่าย เน้นการใช้วัสดุที่มีความแตกต่างทางพิ้นผิว โดยคลุมอยู่ในเฉดสีขาว เทาและน้ำตาล เน้นเฟอร์นิเจอร์แบบตะวันตก จุดนี้สะท้อนถึงความเป็นนักสะสมเฟอร์นิเจอร์ของเจ้าของโครงการชาวสิงค์โปรไปพร้อมกันด้วย

Waterhouse At Sounth Bund 16 -http://waterhouseshanghai.com/