Water Wine Bottles are Perfect for Plant Water Reservoirs

ไอเดียที่รดน้ำ แบบประหยัดน้ำและไม่ต้องคอยรดน้ำบ่อยๆ ยังคงเป็นสินค้า life style ที่อินเทรน มีของใหม่ๆออกมาอยู่เรื่อยๆ ทั้งแบบเป็นทั้งชิ้นแบบที่เราเคยเสนอ ก้อนน้ำใสๆรดน้ำอย่างประหยัด หรือแบบเป็นฝา สำหรับงานชิ้นนี้ช่วยเปลี่ยนขวดไวน์ ใช้แล้วให้เป็นพี่เลี้ยงคอยดูแลต้นไม้แทนเรา มีชื่อว่า ‘Recycle a Bottle Plant Nanny Stake,’ ช่วยเก็บกักน้ำ และรดน้ำแทนเรา แบบประหยัดน้ำ เป็นฝาขวดทำจากเซรามิคใช้ใส่กับปากขวดไวน์ แล้วปักขวดกับดินๆใกล้ๆกับต้นไม้ จะช่วยให้ความชุ่มชื้นกับต้นไม้ และเรายังสามารถเห็นปริมาณน้ำที่เหลืออยู่ในขวด เป็นการรีไซเคิลขวดไวน์สวยๆ และยังได้ประโยชน์ แบบมีสไตล์อีกด้วย

20140625 122801 44881058 เปลี่ยนขวดไวน์ ให้เป็นพี่เลี้ยงคอยดูแลต้นไม้แทนเรา

image6 เปลี่ยนขวดไวน์ ให้เป็นพี่เลี้ยงคอยดูแลต้นไม้แทนเรา

20140625 122801 44881244 เปลี่ยนขวดไวน์ ให้เป็นพี่เลี้ยงคอยดูแลต้นไม้แทนเรา

20140625 122801 44881187 เปลี่ยนขวดไวน์ ให้เป็นพี่เลี้ยงคอยดูแลต้นไม้แทนเรา

image7 เปลี่ยนขวดไวน์ ให้เป็นพี่เลี้ยงคอยดูแลต้นไม้แทนเรา

No more articles