fbpx

กิจการร้านกาแฟและร้านในบริการเครื่องซักผ้า ทั้งสองอย่างนี้เมื่อมารวมกันในร้านเดียวแล้วคงเก๋น่าดู อย่างร้าน Wash & Coffee ที่เมือง Amsterdam ในเนเธอร์แลนด์ ระหว่างที่รอเครื่องซักผ้า ก็สามารถนั่งทานกาแฟ คุยกันกับเพื่อนหรือ นั่งทำงานได้ด้วยเพราะที่นี่เค้า wifi internet ให้ใช้ฟรี

อีกทั้งยังร้านกาแฟนี้ มีความเป็น The concept is completely eco-friendly  ด้วยเครื่องซักผ้าและอบผ้าของ Bosch เน้นการประหยัดน้ำและพลังงาน. ผงซักฟอกที่ใช้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมจาก Persil

33423 slide Wash & Coffee ร้านกาแฟเก๋ใน  Amsterdam

33427 slide Wash & Coffee ร้านกาแฟเก๋ใน  Amsterdam

33407 slide Wash & Coffee ร้านกาแฟเก๋ใน  Amsterdam

33411 slide Wash & Coffee ร้านกาแฟเก๋ใน  Amsterdam

33415 slide Wash & Coffee ร้านกาแฟเก๋ใน  Amsterdam

33419 slide Wash & Coffee ร้านกาแฟเก๋ใน  Amsterdamsource : http://www.wash-coffee.nl

 

No more articles