ชั้นวางหนังสือติดผนังของนักออกแบบชาวเนเธอร์แลนด์ FREDERIK ROIJÉ มาในรูปแบบมินิมัลลิสม์ minimalist ทำเป็นลายกราฟฟิกลายเส้น และนำเส้นมาจัดองค์ประกอบไปมาจนเกิดเป็นผลงาน และเลือกใช้สีเพียงสีเดียวในผลงานต่้อชิ้น เช่น ถ้าเป็นสีแดง ก็ใชีสีแดงทั้งชิ้นงาน สามารถจัดวางต่อกันได้หลากหลายรูปแบบตามความต้องการ แม้จะไม่มีหนังสือวางอยู่ ก็ดูงามราวกับประติมากรรม สามารถนำไปใช้ตกแต่งบ้านได้ ขอบคุึณข้อมูลจาก Wallpaper Magazine via:http://roije.com/#/collection/guidelines

lazy placeholder Wall Magazine Holder Guidelines ชั้นวางหนังสือสไตล์เรียบง่าย Minimalist

lazy placeholder Wall Magazine Holder Guidelines ชั้นวางหนังสือสไตล์เรียบง่าย Minimalist

lazy placeholder Wall Magazine Holder Guidelines ชั้นวางหนังสือสไตล์เรียบง่าย Minimalist

lazy placeholder Wall Magazine Holder Guidelines ชั้นวางหนังสือสไตล์เรียบง่าย Minimalist

lazy placeholder Wall Magazine Holder Guidelines ชั้นวางหนังสือสไตล์เรียบง่าย Minimalist

lazy placeholder Wall Magazine Holder Guidelines ชั้นวางหนังสือสไตล์เรียบง่าย Minimalist

lazy placeholder Wall Magazine Holder Guidelines ชั้นวางหนังสือสไตล์เรียบง่าย Minimalist

 

No more articles