ชั้นวางหนังสือติดผนังของนักออกแบบชาวเนเธอร์แลนด์ FREDERIK ROIJÉ มาในรูปแบบมินิมัลลิสม์ minimalist ทำเป็นลายกราฟฟิกลายเส้น และนำเส้นมาจัดองค์ประกอบไปมาจนเกิดเป็นผลงาน และเลือกใช้สีเพียงสีเดียวในผลงานต่้อชิ้น เช่น ถ้าเป็นสีแดง ก็ใชีสีแดงทั้งชิ้นงาน สามารถจัดวางต่อกันได้หลากหลายรูปแบบตามความต้องการ แม้จะไม่มีหนังสือวางอยู่ ก็ดูงามราวกับประติมากรรม สามารถนำไปใช้ตกแต่งบ้านได้ ขอบคุึณข้อมูลจาก Wallpaper Magazine via:http://roije.com/#/collection/guidelines

guidelines by Frederik Roije 1 450x337 Wall Magazine Holder Guidelines ชั้นวางหนังสือสไตล์เรียบง่าย Minimalist

guidelines by Frederik Roije 2 450x337 Wall Magazine Holder Guidelines ชั้นวางหนังสือสไตล์เรียบง่าย Minimalist

guidelines by Frederik Roije 3 450x337 Wall Magazine Holder Guidelines ชั้นวางหนังสือสไตล์เรียบง่าย Minimalist

guidelines by Frederik Roije 8 450x337 Wall Magazine Holder Guidelines ชั้นวางหนังสือสไตล์เรียบง่าย Minimalist

guidelines by Frederik Roije 5 450x337 Wall Magazine Holder Guidelines ชั้นวางหนังสือสไตล์เรียบง่าย Minimalist

guidelines by Frederik Roije 4 450x337 Wall Magazine Holder Guidelines ชั้นวางหนังสือสไตล์เรียบง่าย Minimalist

guidelines by Frederik Roije 7 450x337 Wall Magazine Holder Guidelines ชั้นวางหนังสือสไตล์เรียบง่าย Minimalist

 

No more articles