ตึก 3 ชั้นขนาดใหญ่อายุกว่า 42 ปีที่เคยใช้เป็นสถานีตำรวจของเมือง Leeuwarden ประเทศเนเธอร์แลนด์ ได้รับการบูรณะขึ้นใหม่โดยทีมสถาปนิกชาวดัตช์ KAW Architecten & Adviseurs ได้กลายมาเป็นบ้านพักพิงชั่วคราวของเด็กสาวที่ตกเป็นเหยื่อค้ามนุษย์ โปรเจ๊คท์นี้มีการปรับปรุงทั้งรูปร่างหน้าตาอาคาร รวมไปถึงพัฒนาระบบการใช้พลังงานให้มีประสิทธิภาพสูงสุด โดยคำนึงถึงการระบายอากาศ ลดการสูญเสียความร้อน และเพิ่มการใช้แหล่งพลังงานทางเลือก ผนังรอบอาคารแบ่งเป็นช่องสี่เหลี่ยมจัตุรัส ออกแบบให้เหมือนเหลี่ยมเพชร นอกจากจะช่วยสร้างรูปลักษณ์ให้สวยงามทันสมัยแล้ว ยังช่วยบังโครงสร้างเดิมและเพิ่มเติมพื้นที่สำหรับระบบฉนวนกันความร้อนด้วย ขอบคุณข้อมูลจาก ROOM Magazine และ รูปสวยๆจาก http://www.kaw.nl/projecten/Veilige_Veste_Leeuwarden.htmland http://www.dezeen.com/2012/09/17/veilige-veste-by-kaw/507e3d1228ba0d2841000012 veilige veste kaw architecten gvbf kaw vve 030 1000x666 525x350 Vacation Rentals บ้านพักพิงชั่วคราวของเด็กสาวที่ตกเป็นเหยื่อค้ามนุษย์07 detail gevelelementen Veilige Veste Leeuwarden 458x350 Vacation Rentals บ้านพักพิงชั่วคราวของเด็กสาวที่ตกเป็นเหยื่อค้ามนุษย์01 entree gevel Veilige Veste Leeuwarden 458x350 Vacation Rentals บ้านพักพิงชั่วคราวของเด็กสาวที่ตกเป็นเหยื่อค้ามนุษย์02 bestaand politiebureau wordt Veilige Veste 458x350 Vacation Rentals บ้านพักพิงชั่วคราวของเด็กสาวที่ตกเป็นเหยื่อค้ามนุษย์dezeen Veilige Veste by KAW ss 2 490x350 Vacation Rentals บ้านพักพิงชั่วคราวของเด็กสาวที่ตกเป็นเหยื่อค้ามนุษย์08 passivhaus renovatie Veilige Veste Leeuwarden 458x350 Vacation Rentals บ้านพักพิงชั่วคราวของเด็กสาวที่ตกเป็นเหยื่อค้ามนุษย์KAW Veilige Veste 8 537x383 490x350 Vacation Rentals บ้านพักพิงชั่วคราวของเด็กสาวที่ตกเป็นเหยื่อค้ามนุษย์KAW Veilige Veste 9 535x350 Vacation Rentals บ้านพักพิงชั่วคราวของเด็กสาวที่ตกเป็นเหยื่อค้ามนุษย์Veilige Veste KAW 1 491x350 Vacation Rentals บ้านพักพิงชั่วคราวของเด็กสาวที่ตกเป็นเหยื่อค้ามนุษย์

 

No more articles