“ญี่ปุ่น” ประเทศที่คำนึงถึงส่วนรวมมากที่สุด โปสเตอร์ทั้งหลายเหล่านี้ เป็นโปสเตอร์ที่ออกแบบตั้งแต่ปี 2008 -2010 คอยเตือนผู้คนในประเทศญี่ปุ่นขณะใช้บริการรถไฟภายในโตเกียวให้นึกถึงผู้อื่น โดยนำเสนอว่าสิ่งใดบ้างที่ควรทำและไม่ควรทำ

จริงๆน่าจะนำมาใช้ในประเทศเราบ้างก็คงดีไม่น้อยนะ ช่วงนี้คนไทยเริ่มท่องเที่ยวประเทศญี่ปุ่นมากขึ้น อาจจะลองศึกษาเพื่อจะได้ทำให้ถูกกฏระเบียบ และมารยาททางสังคมของเค้า ดังสุภาษิตที่ว่า “เข้าเมืองตาหลิ่ว ต้องหลิ่วตาตาม” นะคะ  ^^

37 36 35 34 33 32 31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2
ที่มา : http://gakuran.com/36-iconic-tokyo-metro-subway-manner-posters-2008-2010/

ชอบเรื่องราวสร้างสรรค์ กดติดตาม iURBAN ได้ที่นี่
No more articles