“ญี่ปุ่น” ประเทศที่คำนึงถึงส่วนรวมมากที่สุด โปสเตอร์ทั้งหลายเหล่านี้ เป็นโปสเตอร์ที่ออกแบบตั้งแต่ปี 2008 -2010 คอยเตือนผู้คนในประเทศญี่ปุ่นขณะใช้บริการรถไฟภายในโตเกียวให้นึกถึงผู้อื่น โดยนำเสนอว่าสิ่งใดบ้างที่ควรทำและไม่ควรทำ

จริงๆน่าจะนำมาใช้ในประเทศเราบ้างก็คงดีไม่น้อยนะ ช่วงนี้คนไทยเริ่มท่องเที่ยวประเทศญี่ปุ่นมากขึ้น อาจจะลองศึกษาเพื่อจะได้ทำให้ถูกกฏระเบียบ และมารยาททางสังคมของเค้า ดังสุภาษิตที่ว่า “เข้าเมืองตาหลิ่ว ต้องหลิ่วตาตาม” นะคะ  ^^

37 มารยาทขณะใช้รถไฟใน TOKYO 36 มารยาทขณะใช้รถไฟใน TOKYO 35 มารยาทขณะใช้รถไฟใน TOKYO 34 มารยาทขณะใช้รถไฟใน TOKYO 33 มารยาทขณะใช้รถไฟใน TOKYO 321 มารยาทขณะใช้รถไฟใน TOKYO 311 มารยาทขณะใช้รถไฟใน TOKYO 30 มารยาทขณะใช้รถไฟใน TOKYO 29 มารยาทขณะใช้รถไฟใน TOKYO 28 มารยาทขณะใช้รถไฟใน TOKYO 27 มารยาทขณะใช้รถไฟใน TOKYO 26 มารยาทขณะใช้รถไฟใน TOKYO 25 มารยาทขณะใช้รถไฟใน TOKYO 24 มารยาทขณะใช้รถไฟใน TOKYO 23 มารยาทขณะใช้รถไฟใน TOKYO 22 มารยาทขณะใช้รถไฟใน TOKYO 21 มารยาทขณะใช้รถไฟใน TOKYO 20 มารยาทขณะใช้รถไฟใน TOKYO 19 มารยาทขณะใช้รถไฟใน TOKYO 18 มารยาทขณะใช้รถไฟใน TOKYO 17 มารยาทขณะใช้รถไฟใน TOKYO 16 มารยาทขณะใช้รถไฟใน TOKYO 15 มารยาทขณะใช้รถไฟใน TOKYO 14 มารยาทขณะใช้รถไฟใน TOKYO 13 มารยาทขณะใช้รถไฟใน TOKYO 12 มารยาทขณะใช้รถไฟใน TOKYO 11 มารยาทขณะใช้รถไฟใน TOKYO 10 มารยาทขณะใช้รถไฟใน TOKYO 91 มารยาทขณะใช้รถไฟใน TOKYO 8 มารยาทขณะใช้รถไฟใน TOKYO 7 มารยาทขณะใช้รถไฟใน TOKYO 6 มารยาทขณะใช้รถไฟใน TOKYO 5 มารยาทขณะใช้รถไฟใน TOKYO 4 มารยาทขณะใช้รถไฟใน TOKYO 3 มารยาทขณะใช้รถไฟใน TOKYO 2 มารยาทขณะใช้รถไฟใน TOKYO
ที่มา : http://gakuran.com/36-iconic-tokyo-metro-subway-manner-posters-2008-2010/

ชอบเรื่องราวสร้างสรรค์ กดติดตาม iURBAN ได้ที่นี่
No more articles