TiMEPEACE bangle 13 - stainless

TiMEPEACE bangle

วันนี้เรามีนาฬิกามาฝากเพื่อนๆชาว Iurban อีกแล้วแต่นาฬิกาเรือนนี้มันไม่เหมือนนาฬิกาทั่วไปเพราะมันเป็นกำไลข้อมือ ที่มีทั้งแบบ Classic และ Digital โดยเป็นผลงานการออกแบบของชาวเยอรมัน ที่เค้าได้ให้ concept มันว่า »T1MEPEACE« REMINDS YOU TO ENJOY LIFE
AND TO FORGET ABOUT THE TIME. ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญมากในสังคมของเรา TiMEPEACE bangle 14 - stainlessTiMEPEACE bangle 15 - stainless


ส่วนวัสดุนั้นเป็นสแตนเลสและชุบ แต่ที่เห็นเป็นสีต่างๆนั้นเกิดจากการทำสีเพ้นท์ลงไป

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่เลย http://www.reytan.de

TiMEPEACE bangle 16 - stainlessTiMEPEACE bangle 17 - stainlessTiMEPEACE bangle 18 - stainless