IT’S NOT A REMOTE, IT’S A MAGIC เปลี่ยนช่องโทรทัศน์ ด้วยไม้กายสิทธิ์ 13 - Kymera Magic Wand Remote Control

IT’S NOT A REMOTE, IT’S A MAGIC เปลี่ยนช่องโทรทัศน์ ด้วยไม้กายสิทธิ์

Kymera  Magic Wand Remote Control เป็นอุปกรณ์อิเล็คทรอนิคส์ที่ใช้รีโมทด้วยไม้กายสิทธิ์ ของบริษัท The Wand Company ด้วยหลักการการทำงานอันง่ายๆเพียงแค่จ่อไม้กายสิทธิ์กับรีโมทของคุณ ให้มัน “สอน” กันผ่านอินฟาเรดโค้ดเรียบร้อย จากนั้นคุณก็สามารถโบกสะบัดไม้ไปตามคาถา ด้วยวิธีการได้เลย เช่น เพิ่มเสียง ลดเสียง เปลี่ยนช่อง ฝึกให้คล่อง ทีนี้หล่ะพอมีใครมาเยี่ยมบ้านก็ใช้ไม้กายสิทธิ์นี้ ร่ายเวทมนตร์เปลี่ยนช่องโทรทัศน์โชว์เลย งานนี้ไม่รู้ว่าแขกผู้มาเยือนบ้านได้เห็นแล้วจะวิ่งหนี หรือ ตื่นเต้นกันแน่หนอ อยากลองหามาร่ายเวทมนต์ดูได้ที่http://thewandcompany.com/Manual.html 5454Manual_Unfoldedfjernkontroll-kymera+magic+wandlatest-fun-top-cool-new-high-technology-gadgets-magic_wand_remote_controlp2481_press4__32976.1319867169.1280.1280khymera-wand-600x418magic-wand-remote-in-swag-mag-13498-1259145095-14wand