บริษัท Eco-made จาก Los Angeles, CA ได้ออกผลิตภัณฑ์ตัวแรกออกมา มีชื่อว่า Eco-amp เป็นลำโพงของ iPhone4,4s ienvironmentally friendly iPhone speaker เพราะทำจากกระดาษรีไซเคิล 100% ไปดูกันว่ากระดาษจะเป็น speaker แล้วจะทำงานได้ผลยังไง

eco-amp  ทำจากกระดาษรีไซเคิล จึงประกอบง่ายเพียงพับตามรอยและลอกเทปออกติดตามตำแหน่งที่บอกไว้ เสียบเข้ากับ่สวนก้นของ iPhone4,4s ได้อย่างพอดี ด้วยราคาเพียงชิ้นละ $7.99 GET IT HERE

lazy placeholder The eco amp,iPhone speaker จากกระดาษรีไซเคิลlazy placeholder The eco amp,iPhone speaker จากกระดาษรีไซเคิลlazy placeholder The eco amp,iPhone speaker จากกระดาษรีไซเคิลlazy placeholder The eco amp,iPhone speaker จากกระดาษรีไซเคิลlazy placeholder The eco amp,iPhone speaker จากกระดาษรีไซเคิลlazy placeholder The eco amp,iPhone speaker จากกระดาษรีไซเคิลlazy placeholder The eco amp,iPhone speaker จากกระดาษรีไซเคิลlazy placeholder The eco amp,iPhone speaker จากกระดาษรีไซเคิล

No more articles