TAPI drink 13 - Tapi

TAPI drink

การดื่มน้ำประปาจากก๊อกไม่ใช่เรื่องแปลกในต่างประเทศ เพราะนำ้ดื่มที่บรรจุขวดนั้นมีราคาแพงมากและน้ำประปายังมีความสะอาดที่ได้มาตรฐาน เราลองไปดูเจ้าผลิตภัณฑ์หน้าตาแปลกประหลาด ว่าเจ้านี่มีประโยชน์ใช้สอยยังไง เพราะเค้ามีรางวัล Red dot design award 2011 มาการันตี


เพียงเสียบ Tapi เข้าไปกับก๊อกน้ำ ก็สามารถดื่มน้ำจากก๊อกน้ำได้อย่างสนุกเหมือนดื่มน้ำ้จากนำ้พุ โดยไม่สร้างความรบกวนให้การไหลของน้ำแบบปกติ  Tapi เป็นผลงานการออกแบบของบริษัท Dreamfarm ประเทศออสเตรเลีย ซึ่งเป็นตอบสนองความต้องของผู้บริโภคในประเทศได้เป็นอย่างดีในต่างประเทศ

สนใจอยากเป็นเจ้าของ Tapi ในราคา $5.95 เท่านั้น DreamfarmTAPI drink 14 - TapiTAPI drink 15 - TapiTAPI drink 16 - TapiTAPI drink 17 - TapiTAPI drink 18 - Tapi