Cassette tape table ที่ยังคงความคลาสสิค 13 - table

Cassette tape table ที่ยังคงความคลาสสิค

ย้อนวันวานไปกับโต๊ะที่หน้าตาเหมือนเทปคาสเซ็ท กับ ชายหนุ่มผู้สร้างสรรค์ Jeff Skierka ใช้ทักษะในวิชาช่างไม้สร้างโต๊ะ Cassette tape นี้ขึ้นมาด้วยความตั้งใจโดยใช้ชื่อผลงานว่า Mixtape table

Cassette tape table หรือ Mixtape table นี้มีสัดส่วนที่เหมือนเทปจริงๆทุกอย่างเพียงแต่มีของใหญ่กว่า 12:1 โดยมีขนาดอยู่ที่ 47.25″ x 30″ x 5″ ซึ่งเหมาะสมสำหรับเป็นโต๊ะกาแฟ ใช้ไม้ที่เหลือด้วยกันทั้ง 3 ชนิด maple, walnut and lucite และอะคริลิคหนาเป็นฐานและด้านหน้า โดยในอนาคต Jeff จะพัฒนาเอาเทคโนโลยี CNC เขัามาช่วย และอาจจะใช้กระจกจริงแทนอะคริลิค

source : http://jeffskierkadesigns.comCassette tape table ที่ยังคงความคลาสสิค 14 - tableCassette tape table ที่ยังคงความคลาสสิค 15 - tableCassette tape table ที่ยังคงความคลาสสิค 16 - tableCassette tape table ที่ยังคงความคลาสสิค 17 - tableCassette tape table ที่ยังคงความคลาสสิค 18 - table