Rolling Hotel by Jagnefalt Milton โรงแรมเคลื่อนที่ 13 - Hotel

Rolling Hotel by Jagnefalt Milton โรงแรมเคลื่อนที่

ที่คุณเห็นอยู่นี้คือผลงานประกวดออกแบบผังเมืองใหม่ของเมือง Andalsnes ประเทศนอร์เวย์ ซึ่งเป็นการออกแบบของบริษัท Jagnefalt Milton โดยมีเนวคิดที่เฉียบคม ในการเปลี่ยนสภาพแวดล้อมทางรถไฟเก่าให้กลายเป็นโครงสร้างใหม่สำหรับรองรับอาคารเคลื่อนที่ที่สามารถใช้ในการเดินทางตามแต่ฤดูกาลและสถานการณ์ ณ ตอนนั้น โดยนำเสนอโรงแรมเคลื่อนที่ ห้องอาบน้ำสาธารณะเคลื่อนที่ สวนสาธารณะและที่จัดแสดงคอนเสิร์ตเคลื่อนที่ รวมทั้งการสร้างอาคารรถไฟพลังน้ำที่สามารถลอยน้ำและวิ่งไปบนรางรถไฟได้ในหนึ่งเดียว มีรูปแบบอาคารอันหลากหลายกว่า 23 แบบ รวมทั้งคาดว่าจะมีอาคารกว่าร้อยหลังที่เคลื่อนตัวไปตามชายฝั่งของอ่าวแคบๆแห่งนี้

Rolling Hotel by Jagnefalt Milton โรงแรมเคลื่อนที่ 14 - HotelRolling Hotel by Jagnefalt Milton โรงแรมเคลื่อนที่ 15 - Hotelถึงแม้ว่าผลงานการออกแบบนี้จะไม่ได้รับรางวัลชนะเลิศ แต่ทาคณะกรรมการผู้ตัดส่นชื่นชมผลงานของทีมงานนี้ว่า ไม่ได้เพียงแค่นำเสนอผังเมืองใหม่ สวนสาธารณะสี่เหลี่ยม หรือทางเดินริมทะเล แต่มุ่งเน้นเรื่องการใช้เครือข่ายทางรถไฟที่มีอยู่แล้วและสร้างสรรค์สิ่งที่คาดไม่ถึงจากมัน

Rolling Hotel by Jagnefalt Milton โรงแรมเคลื่อนที่ 16 - HotelRolling Hotel by Jagnefalt Milton โรงแรมเคลื่อนที่ 17 - Hotelขอบคุณข้อมูลดีๆจาก นิตยสารบ้านและสวน และรูปสวยๆ จาก http://jagnefaltmilton.se/page4.html

Rolling Hotel by Jagnefalt Milton โรงแรมเคลื่อนที่ 18 - HotelRolling Hotel by Jagnefalt Milton โรงแรมเคลื่อนที่ 19 - HotelRolling Hotel by Jagnefalt Milton โรงแรมเคลื่อนที่ 20 - Hotel