คุณพ่อ คุณแม่ผู้ปกครองทั้งหลายได้เวลาสร้างอุบายให้ลูกๆเล่นของแล้วเก็บกันซะแล้ว กับเฟอร์นิเจอร์สำหรับเด็กๆเอาไว้เล่นได้ เก็บของเล่นได้ ว่าเฟอร์นิเจอร์ชนิดนี้คืออะไร

Rocking box storage for toys เป็นกล่องเก็บข้าวของ ของเล่นของเด็กๆที่ออกแบบโดย Egle Kirdulyte ที่คำนึงถึงเด็กเวลาเล่นแล้วไม่เก็บของเล่นเลย ต้องสร้างแรงจูงใจให้กับเด็กๆกันซะหน่อย กล่องเก็บของเล่นสร้างกลิ้งๆไปเก็บได้ 0d846b92798e1b344706240d2179a10c 450x676 Rocking box เฟอร์นิเจอร์สำหรับเด็กๆ ae51359097e67a0005e2d2bfee21523d 450x450 Rocking box เฟอร์นิเจอร์สำหรับเด็กๆ be4f9ac9ca5437405cfe199f6c6e2d5f 450x302 Rocking box เฟอร์นิเจอร์สำหรับเด็กๆ

source : http://www.behance.net/gallery/Rocking-box/4194845

No more articles