ณ กรุงโตเกียว กับผลงานของบริษัท Tezuka Architects ที่ใช้ระยะเวลาในการออกแบบและก่อสร้างส่วนขยายของโรงเรียนอนุบาล Fuji Kindergarden นานถึง 4 ปี

181 RING AROUND A TREE เพลินกายเพลินใจรอบๆต้นไม้191 RING AROUND A TREE เพลินกายเพลินใจรอบๆต้นไม้

พื้นที่นี้ตั้งใจให้เป็นห้องเรียนภาษาอังกฤษหลังเลิกเรียน และใช้เป็นส่วนนันทนาการของเด็กๆระหว่างรอรถนักเรียน จึงต้องดึงดูดความสนใจเด็กๆได้ และมีเงื่อนไขคือต้องไม่ตัดโค่นต้นไม้ใหญ่ซึ่งเป็นร่มเงาของโรงเรียนทิ้ง แม้ว่าจะต้องใช้เวลาก่อสร้างนานขึ้นก็ตาม สุดท้ายเมื่อผลงานเสร็จสิ้น ก็เป็นที่ถูกอกถูกใจของนักเรียน คุณครู และผูปกครอง ทั้งยังได้รับรางวัล Designer for Environment หรือ DFA Awards ในปีที่ผ่านมาไปครองด้วย ขอบคุณข้อมูลจาก ROOM MAGAZINE และภาพ

จาก http://www.designboom.com/weblog/cat/9/view/15599/tezuka-architects-ring-around-a-tree.html111 RING AROUND A TREE เพลินกายเพลินใจรอบๆต้นไม้ring03 750x500 RING AROUND A TREE เพลินกายเพลินใจรอบๆต้นไม้ring06 750x500 RING AROUND A TREE เพลินกายเพลินใจรอบๆต้นไม้ring04 650x478 RING AROUND A TREE เพลินกายเพลินใจรอบๆต้นไม้ring09 650x435 RING AROUND A TREE เพลินกายเพลินใจรอบๆต้นไม้211 RING AROUND A TREE เพลินกายเพลินใจรอบๆต้นไม้83 RING AROUND A TREE เพลินกายเพลินใจรอบๆต้นไม้ring01 750x500 RING AROUND A TREE เพลินกายเพลินใจรอบๆต้นไม้9 RING AROUND A TREE เพลินกายเพลินใจรอบๆต้นไม้

No more articles