Recycle to Reborn ตู้เปลี่ยนขวดน้ำรีไซเคิลเป็นอาหารน้องหมาจรจัด 13 - Pugedon

Recycle to Reborn ตู้เปลี่ยนขวดน้ำรีไซเคิลเป็นอาหารน้องหมาจรจัด

สุนัขจรจัดเป็นปัญหาของหลายประเทศ โดยเฉพาะประเทศที่มีระบบการจัดการไม่ดี แต่สำหรับประเทศตุรกี แม้ว่าจะมีปัญหาเรื่องสุนัขจรจัดเหมือนหลายประเทศ แต่ก็มีแคมเปญดีๆที่ออกมาเพื่อช่วยเหลือสุนัขจรจัดให้อยู่รอด ไม่อดตาย Each Recycled Bottle Feeds One Stray Dog เมื่อบริษัท Pugedon สร้างไอเดีย เชิญชวนให้คนนำขวดพลาสติกมารีไซเคิลใช้ใหม่อีกครั้งให้คุ้มค่ากว่าเพียงการเก็บไปขาย ด้วยการรณรงค์ให้คนนำขวดรีไซเคิลใส่ในตู้รับทิ้งขวดน้ำ แล้วสักพักตู้จะปล่อยอาหารเม็ดให้น้องหมา โดยเรานำแค่ขวดเปล่าใส่ลงไปในบริเวณที่รับขวด แล้วสักพักตู้จะปล่อยอาหารเม็ดลงมาใส่จานที่ข้างเครื่อง ส่วนจานอีกใบที่อยู่ข้างๆจานอาหาร เราสามารถเทน้ำที่ดื่มไม่หมดใส่จานใบนั้นได้ เป็นการใช้ทรัพยากรให้คุ้มค่าและได้แบ่งปันให้เพื่อนร่วมโลก


pugedon-smart-recycling-box2

Pugedon-Recycling-Box

pugedon-feed-machine

445

pugedon-1-660x550

pugedon-port-960x623