POD Hotel โรงแรมนี้มีแค่สามห้อง 13 - camper

POD Hotel โรงแรมนี้มีแค่สามห้อง

POD hotel โรงแรมแนว  eco-friendly ที่มีห้องเพียงแค่สามห้อง ด้วยขนาดเล็กลักษณะคล้ายกระท่อม และตั้งอยู่แถบแนวเขาประเทศสวิตเซอร์แลนด์ จึงใช้วัสดุที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม รวมทั้งพลังงานจากธรรมชาติ

POD hotel เป็นเสมือนที่พักของนักเดินทาง ตั้งแคมป์ มีเพียง 3  ห้องด้วยขนาดที่ต่างกัน เริ่มต้นที่ขนาดเล็ก 7.5 ตร.ม.และสามารถพักได้ 2 คนต่อห้อง อำนวยความสะดวกด้วย heater ทำให้นอนหลับสบายแม้อากาศหนาวเย็น อีกทั้งยังใช้พลังงานจากแสงอาทิตย์

source : http://podhouse.ch/podhouse-caumaPOD Hotel โรงแรมนี้มีแค่สามห้อง 14 - camperPOD Hotel โรงแรมนี้มีแค่สามห้อง 15 - camperPOD Hotel โรงแรมนี้มีแค่สามห้อง 16 - camperPOD Hotel โรงแรมนี้มีแค่สามห้อง 17 - camperPOD Hotel โรงแรมนี้มีแค่สามห้อง 18 - camperPOD Hotel โรงแรมนี้มีแค่สามห้อง 19 - camper