fbpx

POD hotel โรงแรมแนว  eco-friendly ที่มีห้องเพียงแค่สามห้อง ด้วยขนาดเล็กลักษณะคล้ายกระท่อม และตั้งอยู่แถบแนวเขาประเทศสวิตเซอร์แลนด์ จึงใช้วัสดุที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม รวมทั้งพลังงานจากธรรมชาติ

POD hotel เป็นเสมือนที่พักของนักเดินทาง ตั้งแคมป์ มีเพียง 3  ห้องด้วยขนาดที่ต่างกัน เริ่มต้นที่ขนาดเล็ก 7.5 ตร.ม.และสามารถพักได้ 2 คนต่อห้อง อำนวยความสะดวกด้วย heater ทำให้นอนหลับสบายแม้อากาศหนาวเย็น อีกทั้งยังใช้พลังงานจากแสงอาทิตย์

source : http://podhouse.ch/podhouse-caumaPOD Hotel โรงแรมนี้มีแค่สามห้อง 3 - camperPOD Hotel โรงแรมนี้มีแค่สามห้อง 4 - camperPOD Hotel โรงแรมนี้มีแค่สามห้อง 5 - camperPOD Hotel โรงแรมนี้มีแค่สามห้อง 6 - camperPOD Hotel โรงแรมนี้มีแค่สามห้อง 7 - camperPOD Hotel โรงแรมนี้มีแค่สามห้อง 8 - camper

 

No more articles