Pen Translators For Better Understanding

The Ivy Guide เป็นอุปกรณ์ที่น่าทึ่งเอามากๆ เหมาะสำหรับ life style ของคนในยุคโลกเป็นหนึ่งเดียว globalization แบบนี้เลย มันสามารถติดกับปากกา หรือดินสอ แล้วช่วยแปลตัวหนังสือที่เราเอาเครื่องมือนี้ สแกน ทำให้เราอ่านหนังสือได้ง่ายขึ้น เข้าใจข้อความต่างชาติต่างภาษาได้ง่ายขึ้น เป็นอีกพัฒนาการของเครื่องมือแปลภาษาเลยทีเดียว

สามารถชาร์ตแบตด้วยหัว USB และเชื่อมต่อเข้ากับปากกาและดินสอ หรืออุปกรณ์คอมพิวเตอร์ได้อย่างง่ายๆ เป็นผลิตภัณฑ์ที่เข้ากับเทรนของโลกที่ไม่มีพรมแดนที่น่าจะไปได้ดีอีกตัวค่ะ เข้าใจว่ายังอยู่ในขั้นต้นแบบนะคะ

ออกแบบโดย
Designers: Shi Jian, Sun Jiahao & Li Ke

25560123 091441 ปากกาช่วยแปล.. เพื่อความเข้าใจที่ดีขึ้นสำหรับโลกยุคไร้พรมแดน

25560123 091448 ปากกาช่วยแปล.. เพื่อความเข้าใจที่ดีขึ้นสำหรับโลกยุคไร้พรมแดน

25560123 091455 ปากกาช่วยแปล.. เพื่อความเข้าใจที่ดีขึ้นสำหรับโลกยุคไร้พรมแดน

25560123 091500 ปากกาช่วยแปล.. เพื่อความเข้าใจที่ดีขึ้นสำหรับโลกยุคไร้พรมแดน

25560123 091506 ปากกาช่วยแปล.. เพื่อความเข้าใจที่ดีขึ้นสำหรับโลกยุคไร้พรมแดน

25560123 091510 ปากกาช่วยแปล.. เพื่อความเข้าใจที่ดีขึ้นสำหรับโลกยุคไร้พรมแดน

ที่มา : http://www.yankodesign.com/2013/01/21/pen-translators-for-better-understanding/

No more articles