No more Snoozing, Sleepyheads! 13 - alarm clock

No more Snoozing, Sleepyheads!

 

‘Clocky’ – the alarm clock that runs away to get you out of bed.

Finding it hard to get out of bed in the morning? Maybe Clocky can help you. This alarm clock gives you only one chance to get up. But if you snooze, Clocky will jump off your nightstand and run around your room looking for a place to hide, beeping all the while and the only way you can silence the alarm is to get out of bed and find Clocky. Think of Clocky like a naughty and misbehaving pet with one good habit of  always getting up at the right time.


 

Clocky นาฬิกาปลุกที่วิ่งหนีคุณ

นาฬิกา ปลุกนี้จะให้โอกาสคุณหนึ่งครั้งที่จะลุกขึ้นจากที่นอน แต่ถ้าคุณยังไม่ตื่น แล้วถูกปลุกซ้ำ(Snooze)  เจ้านาฬิกาปลุกClocky นี้ก็จะกระโดดออกจากโต๊ะ ของคุณและวิ่งไปรอบ ๆ ห้อง  เพื่อหาสถานที่ี่ซ่อนตัว ในขณะที่ส่งเสียงปลุกรบกวนคุณไปเรื่อยๆ เสียงจะดังขึ้นๆ  วิธีเดียว ที่จะยุดีเสียงปลุกได้ก็คือ การที่คุณจะต้องลุกออกจากเตียงและหา Clocky ให้เจอ เพื่อหยุดเสียงปลุกนั้น ถึงตรงนี้รับรองว้่าเป็นใครก็ต้องหายง่วงอย่างแน่นอน… จะว่าไป Clocky ก็เหมือนกับสัตว์เลี้ยงที่ชอบซุกซน ที่มีนิสัยดีอยู่อย่างนึงก็คือการตื่นนอนตรงเวลา

For further information please visit: www.nandahome.com