fbpx

Flos ผู้จัดจำหน่ายโคมไฟที่เป็นงานดีไซน์ ได้จับมือกับบริษัท Bio-on บริษัท ทางด้าน Biotech ของอิตาลี ได้ออกผลิตภัณฑ์โคมไฟจากวัสดุ bioplastic ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ออกแแบบโดย Philippe Starck มันมีชื่อว่า โคมไฟ Miss Sissi
นับเป็นงานดีไซน์ชิ้นแรกของโลก ที่ผลิตจาก polyhydroxyalkanoates (PHAs) ผลิตจากกากพืชอย่าง อ้อย และ sugar beet โดยวิธี water-biodegradable biopolymer

ด้วยกรรมวิธีการผลิต และวัตถุดิบ ที่เป็น PHAS นี่เอง ที่ไม่ได้สร้างมลพิษให้กับโลก Flos เชื่อว่ามันจะส่งผลต่ออุตสาหกรรมการออกแบบอย่่างมากในอนาคต เพราะมันมีผลอย่างสำคัญทีีช่วยลด carbon footprint ในการผลิต (คือลดปริมาณรวมของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ และ ก๊าซเรือนกระจก อื่นๆ อาทิ ก๊าซมีเทน เป็นต้น ที่ปล่อยออกมาจากผลิตภัณฑ์หรือบริการ ) Flos เชื่อว่ามันจะถูกนำมาเพื่อใช้ในการผลิต ผลิตภัณฑ์อย่างเฟอร์นิเจอร์ และของตกแต่งมากขึ้น

ผลิตภัณฑ์ที่มี carbon footprint สูงในอนาคตจะต้องเสียภาษีที่มากกว่า หรือถูกกีดกันจากหลายๆประเทศโดยเฉพาะประเทศในยุโรป จึงเป็นเรื่องที่นักออกแบบควรจะให้ความสนใจ และศึกษากันด้วยนะคะ

25550501 080301 Miss Sissi  ครั้งแรกที่งานดีไซน์ผลิตจาก Bioplastic (PHAS) ลด carbon footprint

25550501 080329 Miss Sissi  ครั้งแรกที่งานดีไซน์ผลิตจาก Bioplastic (PHAS) ลด carbon footprint

25550501 080356 Miss Sissi  ครั้งแรกที่งานดีไซน์ผลิตจาก Bioplastic (PHAS) ลด carbon footprint

25550501 081216 Miss Sissi  ครั้งแรกที่งานดีไซน์ผลิตจาก Bioplastic (PHAS) ลด carbon footprint

25550501 081429 Miss Sissi  ครั้งแรกที่งานดีไซน์ผลิตจาก Bioplastic (PHAS) ลด carbon footprint

ที่มา : http://www.fastcodesign.com/1669598/philippe-starck-s-miss-sissi-lamp-now-made-from-sugar-waste

No more articles