หนึ่งในงานออกแบบสถาปัตกรรมของ Todd Saunders ที่ได้รับมอบหมายจาก The Shorefast Foundation และ Fogo Island Arts Corporation เพื่อจะรักษาศิลปะและวัฒนธรรมซึ่งใช้ชื่อว่า Long Studio และตั้งอยู่บนเกาะ Fogo ติดมหาสมุทรแอตแลนติกในประเทศแคนาดา

Long Studio สถาปัตยกรรมที่ตั้งอย่างโดดเดี่ยวริมชายฝั่งมหาสมุทร และห่างออกมาเล็กน้อยกับเขตชุมชน Newfoundland ด้วยพื้นที่เพียง 130-sq-m ของ Long Studio ที่ทำให้แตกต่างจากสถาปัตกรรมอื่นๆคือ เสากรีตบนหินจำนวนมาก ภายใต้การรองรับอาคารไม้สนที่ใช้สีตัดกันอย่างชัดเจนด้วยสีขาวและสีดำ

โดย Project งานออกแบบสถาปัตยกรรมบนเกาะ Fogo ประกอบด้วยหกอาคารที่มุ่งเน้นรักษาขนบธรรมเนียม ประเพณีของชาวเกาะโดยฟื้นฟูผ่านศิลปะวัฒนธรรม และ Long Studio ก็เป็นหนึ่งในนั้นk2 96434 slide 466x350 LONG STUDIO ชายฝั่งมหาสมุทรแอตแลนติกk77 96464 slide 466x350 LONG STUDIO ชายฝั่งมหาสมุทรแอตแลนติกk3 96429 slide 466x350 LONG STUDIO ชายฝั่งมหาสมุทรแอตแลนติกk5 96439 slide 466x350 LONG STUDIO ชายฝั่งมหาสมุทรแอตแลนติกk7 96449 slide 466x350 LONG STUDIO ชายฝั่งมหาสมุทรแอตแลนติกk78 96469 slide 466x350 LONG STUDIO ชายฝั่งมหาสมุทรแอตแลนติกk77 96464 slide 466x350 LONG STUDIO ชายฝั่งมหาสมุทรแอตแลนติก

source : http://www.saunders.no/work/item/178-fogo-island-long-studio

No more articles