ใครที่อยากจำกัดค่าใช้จ่าย ญี่ปุ่นได้พัฒนาไอเดีย  “กระเป๋าสตางค์มีชีวิต”Living Wallet  มาช่วยวินัยในการใช้จ่ายด้านการเงิน โดยกระัเป๋าสตางค์ใบนี้จะเชื่อมต่้อกับสมาร์ทโฟนเพื่อคำณวนการใช้จ่ายรายเดือน กรณีที่เจ้าของใช้เงินเกินตัว กระเป๋าเงินจะเข้าสู่ระบบ “ประหยัด” ด้วยการวิ่งหนีเมื่อเจ้าของพยายามเปิดกระเป๋ามาหยิบเงินใช้ ถ้ายังฝืนจะเปิดกระเป๋าเงินมาใช้ กระเป๋าจะต่อสายตรงถึงแม่หรือภรรยาเพื่อให้ขัดขวางการใช้จ่ายนั้นได้ทันที ถ้าคำณวนบัญชีแล้วพบว่าพ้นจากระยะหน้าสิ่วหน้าขวานแล้วเข้าสู่ระยะปลอดภัยทางการเงินแล้ว กระเป๋าจึงจะเข้าสู่โหมด “จับจ่าย” ให้เจ้าของยอมล้วงใช้เงินได้ตามใจชอบ http://livingwallet.cct.la/en.html ขอบคุณข้อมูลจาก Bangkok Neighbourhood Free Magazine

slide thumb 4 Living Wallet กระเป๋าเงิน ระบบควบคุมการใช้จ่าย

slide thumb 1 Living Wallet กระเป๋าเงิน ระบบควบคุมการใช้จ่าย

slide thumb 3 Living Wallet กระเป๋าเงิน ระบบควบคุมการใช้จ่าย

slide thumb 6 Living Wallet กระเป๋าเงิน ระบบควบคุมการใช้จ่าย

slide thumb 5 Living Wallet กระเป๋าเงิน ระบบควบคุมการใช้จ่าย

 

12 Living Wallet กระเป๋าเงิน ระบบควบคุมการใช้จ่าย

No more articles