กังหันลมผลิตไฟฟ้า ได้แนวคิดจาก Lego ..อันเล็กๆต่อกันไปได้เรื่อยๆ 13 - Lego

กังหันลมผลิตไฟฟ้า ได้แนวคิดจาก Lego ..อันเล็กๆต่อกันไปได้เรื่อยๆ

Little LEGO Windmills
Windflock เป็นระบบผลิตพลังงานไฟฟ้าจากลม ที่มีความยืนหยุ่นในการติดตั้งใช้งานมากๆ ได้แรงบันดาลใจจากตัวต่อ Lego กังหันลมเล็กๆ สามารถต่อเชื่อมกันแบบเดียวกับการต่อ Lego
Windflock ได้รับรางวัล 2014 Red Dot Awards: Design Concept winner
Designer: Emami Design


IMG_7333.JPG

IMG_7334.JPG

IMG_7332.JPG

IMG_7331.JPG

IMG_7335.JPG

IMG_7336.JPG

Read more at http://www.yankodesign.com/2014/10/08/little-lego-windmills/