fbpx

ถ้าในประเทศเรามีการแบ่งแยกประเภทขยะได้อย่างชัดเจนคงช่วยลดมลพิษของบ้านเมือฝเราได้ดียิ่งขึ้น Iurban เลยมีถังสำหรับขยะรีไซเคิลที่หน้าตาน่ารัก และยังมีประโยชน์มากกว่าการแยกขยะอีกด้วย

LEGO recycling containers ผลงานการออกแบบจากสตูดิโอชาวอิตาเลียน flussocreative รูปลักษณ์ของกล่องถูกออกแบบมาจากตัวต่อ LEGO และผลิตจาก Polymer มีทั้งหมดสี่กล่อง กล่องสองรุ่นที่มีขนาดเล็กในสีน้ำเงินและสีเขียว (สำหรับอลูมิเนียมและการรีไซเคิลแก้ว) และกล่องใหญ่สองขนาดในสีขาวและสีเหลือง (สำหรับกระดาษและพลาสติก) การต่อกันด้วยแบบ modules ส่วนสีที่ใช้ในเป็นสีที่เป็นระบบสีในจัดการขยะรีไซเคิลที่ประเทศอิตาลีเข้าใจ และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้ต่ออีกLEGO recycling containers 3 -การต่อกันแบบ modules จะทำให้ประหยัดพื้นที่การใช้สอยและแช็งแรงยิ่งขึ้นในการจัดวางLEGO recycling containers 4 -LEGO recycling containers 5 -LEGO recycling containers 6 -LEGO recycling containers 7 -LEGO recycling containers 8 -LEGO recycling containers 9 -

source : http://www.designboom.com/weblog/cat/8/view/17705/lego-recycling-containers-by-flussocreative.html

No more articles