fbpx

ถ้าในประเทศเรามีการแบ่งแยกประเภทขยะได้อย่างชัดเจนคงช่วยลดมลพิษของบ้านเมือฝเราได้ดียิ่งขึ้น Iurban เลยมีถังสำหรับขยะรีไซเคิลที่หน้าตาน่ารัก และยังมีประโยชน์มากกว่าการแยกขยะอีกด้วย

LEGO recycling containers ผลงานการออกแบบจากสตูดิโอชาวอิตาเลียน flussocreative รูปลักษณ์ของกล่องถูกออกแบบมาจากตัวต่อ LEGO และผลิตจาก Polymer มีทั้งหมดสี่กล่อง กล่องสองรุ่นที่มีขนาดเล็กในสีน้ำเงินและสีเขียว (สำหรับอลูมิเนียมและการรีไซเคิลแก้ว) และกล่องใหญ่สองขนาดในสีขาวและสีเหลือง (สำหรับกระดาษและพลาสติก) การต่อกันด้วยแบบ modules ส่วนสีที่ใช้ในเป็นสีที่เป็นระบบสีในจัดการขยะรีไซเคิลที่ประเทศอิตาลีเข้าใจ และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้ต่ออีกcopy 12 7 580x386 LEGO recycling containersการต่อกันแบบ modules จะทำให้ประหยัดพื้นที่การใช้สอยและแช็งแรงยิ่งขึ้นในการจัดวางcopy 11 6 580x340 LEGO recycling containerscopy 0 110 580x340 LEGO recycling containerscopy 0 120 580x340 LEGO recycling containerscopy 0 90 580x340 LEGO recycling containerscopy 0 3a 580x329 LEGO recycling containers2a 580x343 LEGO recycling containers

source : http://www.designboom.com/weblog/cat/8/view/17705/lego-recycling-containers-by-flussocreative.html

No more articles