We love our King
Image Image Image Image

iUrban | 19 Feb 2017

499
Views
19 Nov 2011

LEGO recycling containers

ถ้าในประเทศเรามีการแบ่งแยกประเภทขยะได้อย่างชัดเจนคงช่วยลดมลพิษของบ้านเมือฝเราได้ดียิ่งขึ้น Iurban เลยมีถังสำหรับขยะรีไซเคิลที่หน้าตาน่ารัก และยังมีประโยชน์มากกว่าการแยกขยะอีกด้วย

LEGO recycling containers ผลงานการออกแบบจากสตูดิโอชาวอิตาเลียน flussocreative รูปลักษณ์ของกล่องถูกออกแบบมาจากตัวต่อ LEGO และผลิตจาก Polymer มีทั้งหมดสี่กล่อง กล่องสองรุ่นที่มีขนาดเล็กในสีน้ำเงินและสีเขียว (สำหรับอลูมิเนียมและการรีไซเคิลแก้ว) และกล่องใหญ่สองขนาดในสีขาวและสีเหลือง (สำหรับกระดาษและพลาสติก) การต่อกันด้วยแบบ modules ส่วนสีที่ใช้ในเป็นสีที่เป็นระบบสีในจัดการขยะรีไซเคิลที่ประเทศอิตาลีเข้าใจ และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้ต่ออีกการต่อกันแบบ modules จะทำให้ประหยัดพื้นที่การใช้สอยและแช็งแรงยิ่งขึ้นในการจัดวาง

source : http://www.designboom.com/weblog/cat/8/view/17705/lego-recycling-containers-by-flussocreative.html

Nes Koontragul
  • Neskoon founder , iUrban co-founder Jewellery designer and instructor instagram @neskoon
 
Facebook Debug | iCraft
+
-