KEON V1 HOLDS YOUR KEY WHILE YOU’RE OUT EXERCISING

เพื่อนๆหลายคนที่ มีกิจกรรมออกกำลังกายเป็นประจำ คงมีปัญหาคล้ายๆกัน เวลาจะไปวิ่งออกกำลังกาย ไม่รู้ว่าจะเอากุญแจไปเก็บไว้ที่ไหนดี และเก็บไม่ดีก็อาจหล่นหายได้ ด้วยเหตุนี้ นักออกแบบ David Tsa จึงออกแบบแหวนที่แก้ปัญหานี้ออกมา เป็นไอเดียที่เรียบง่าย มันมีชื่อว่า Keon V1 เป็นแหวนผลิตโดยการพิมพ์ 3 มิติ สามารถใส่กุญแจได้1-2 ตัวเวลาที่คุณไปออกกำลังกาย วิ่ง เดิน ไม่ต้องพกกระเป๋า แล้วก็ไม่ต้องห่วงกุญแจจะหาย เพราะอยู่บนนิ้วมือของคุณเอง

25570509 135358 KEON V1..แหวนที่เก็บกุญแจ ไม่ต้องพกกระเป๋า

25570509 135406 KEON V1..แหวนที่เก็บกุญแจ ไม่ต้องพกกระเป๋า

25570509 135416 KEON V1..แหวนที่เก็บกุญแจ ไม่ต้องพกกระเป๋า

25570509 135422 KEON V1..แหวนที่เก็บกุญแจ ไม่ต้องพกกระเป๋า

25570509 135427 KEON V1..แหวนที่เก็บกุญแจ ไม่ต้องพกกระเป๋า

25570509 135433 KEON V1..แหวนที่เก็บกุญแจ ไม่ต้องพกกระเป๋า

25570509 135442 KEON V1..แหวนที่เก็บกุญแจ ไม่ต้องพกกระเป๋า

25570509 135447 KEON V1..แหวนที่เก็บกุญแจ ไม่ต้องพกกระเป๋า

25570509 135453 KEON V1..แหวนที่เก็บกุญแจ ไม่ต้องพกกระเป๋า

Read more at : http://design-milk.com/keon-v1-holds-key-youre-exercising/

No more articles