Kanom-Thai Bai-tong 13 - Bai tong

Kanom-Thai Bai-tong

เมื่อไอเดียไทยๆอย่างใบตอง กลายมาเป็นเครื่องหนัง!!


กลับมาสู่รากฐานอันมีเอกลักษณ์อย่างประณีตที่แสดงถึงความเป็นไทยได้อย่างชัดเจน ซึ่งแฝงตัวอยู่ในวัตถุดิบพื้นบ้านที่ได้จากธรรมชาติอย่าง “ใบตอง” (ใบของต้นกล้วย) และเป็นที่มาของไอเดียที่ Iurban จะนำมาฝากในวันนี้ เป็นผลงานของแบรนด์ “Kanita” ของคุณคณิตา คนิยมเวคิน ที่จบการศึกษาจาก สาขาออกแบบผลิตภัณฑ์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง และได้นำความรู้ที่ได้เล่าเรียนมาพัฒนาต่อยอดไอเดียจากสิ่งใกล้ตัวจนเกิดผลิตภัณฑ์เครื่องหนัง ภายใต้ concept ขนมไทย-ใบตอง (Kanom Thai-Bai tong)  จะมีขนมใส่ไส้ ที่เป็นกระเป๋าใส่เศษสตางค์ ,เหรียญ ข้าวต้มมัดสำหรับใส่พวงกุญแจ กระทงใบตองสำหรับใส่คลิปหนีบกระดาษ ขนมจากสำหรับใส่เครื่องเขียนเป็นถุงดินสอนั้นเอง ขนมเทียนสำหรับทับกระดาษหรือใส่เศษเหรียญ

Kanom-Thai Bai-tong 14 - Bai tongKanom-Thai Bai-tong 15 - Bai tongKanom-Thai Bai-tong 16 - Bai tongKanom-Thai Bai-tong 17 - Bai tongKanom-Thai Bai-tong 18 - Bai tong
ถ้าเพื่อนๆคนไหนอยากอุดหนุนผลงานคนไทยราคาเป็นกันเองของแบรนด์  Kanita มีวางจำหน่ายที่ TCDC shop หรือสั่งซื้อกันได้ที่ http://www.facebook.com/bykanita