Kaja by Kenneth Cobonpue โต๊ะสำหรับสร้างพื้นที่สีเขียว 13 - Green Area

Kaja by Kenneth Cobonpue โต๊ะสำหรับสร้างพื้นที่สีเขียว

ใครกำัลังมองหาโต๊ะกลางสักตัวจากที่คุ้นเคย มีสินค้ามาแนะนำ Kaja จากดีไซน์ชาวเกาะเซบู ประเทศฟิลิปปนส์ Kenneth Cobonpue ที่ไม่ได้มีฟังก์ชันแค่วางของอย่างเดียว  แต่ยังแบ่งสเปซสำหรับปลูกต้นไม้เล็กๆ เพิ่มมุมสีเขียวให้กับพื้นที่ภายในบ้าน หรือาจดัดแปลงเป็นที่แช่ขวดไวน์สำหรับมื้อดินเนอร์ หรือจัดเก็บของได้ตามต้องการ ที่สำคัญยังหมดห่วงเรื่องความคงทน เพราะส่วนท็อปทำจากหินธรรมชาติ วางบนโครงฐานโลหะเคลือบสี ดูเพรียวบางแต่แข็งแรง และด้วยเส้นสายที่เรียบง่ายของมันทำให้การปลูกผักสวนครัวภายในบ้านของเราไ่ม่ใช่เรื่องที่ต้องหลบๆซ่อนๆอีกต่อไป ขอบคุณข้อมูลจาก Wallpaper สนใจเพิ่มเติมได้ที่ http://www.kennethcobonpue.com/


Kaja by Kenneth Cobonpue โต๊ะสำหรับสร้างพื้นที่สีเขียว 14 - Green Area Kaja by Kenneth Cobonpue โต๊ะสำหรับสร้างพื้นที่สีเขียว 15 - Green Area Kaja by Kenneth Cobonpue โต๊ะสำหรับสร้างพื้นที่สีเขียว 16 - Green Area Kaja by Kenneth Cobonpue โต๊ะสำหรับสร้างพื้นที่สีเขียว 17 - Green Area Kaja by Kenneth Cobonpue โต๊ะสำหรับสร้างพื้นที่สีเขียว 18 - Green Area Kaja by Kenneth Cobonpue โต๊ะสำหรับสร้างพื้นที่สีเขียว 19 - Green Area Kaja by Kenneth Cobonpue โต๊ะสำหรับสร้างพื้นที่สีเขียว 20 - Green Area