เพื่อนๆ iUrban ที่ใช้เม้าปากกาคงไม่มีใครไม่รู้จัก Wacom และยิ่งคนที่ทำงานออกแบบ งานศิลปะที่มี iPad ติดตัวข้างกาย ไว้สเกต ขีด เขียนงานได้อย่างใจนึก ลองมาดู Intuos Creative Stylus ที่ใช้บน iPad 3 ,4 และ iPad mini คนที่ใช้ปากกาของ Wacom อยู่แล้วจะคุ้นชินกับการทำงาน ทำให้การใช้งานสะดวกขึ้นเพราะทำงานเมื่อเชื่อมต่อผ่าน bluetooth และใช้บน apps ที่นิยมคือ Autodesk SketchBook Pro for iPad, Autodesk Skecthbook Ink, Bamboo paper และอื่นๆอีก พกพาได้ง่ายเพราะใช้เสร็จก็เก็บใส่กล่องคล้ายกล่องดินสอ 

น้ำหนัก 25 กรัม ราคา $99.95

Achieve pen-on-paper style creations with all the benefits of digital illustration

httpshttp://www.youtube.com/watch?v=jPY2luzz0aw&feature=player_embedded

 

wacomcreativestylus 1 thumb 620x380 67918 มีปากกาดีๆซักแท่งติดตัวออกจากบ้าน Intuos Creative Stylus by Wacom intuoscreativestylusreview 7 มีปากกาดีๆซักแท่งติดตัวออกจากบ้าน Intuos Creative Stylus by Wacom

 

source : http://intuoscreativestylus.wacom.com/en/?country=us&language=en#apps

 

3383970 มีปากกาดีๆซักแท่งติดตัวออกจากบ้าน Intuos Creative Stylus by Wacom

No more articles