นักออกแบบและศิลปิน ขายงานผ่าน Help Ink ช่วยผู้ประสพภัยไห่เยี่ยน ในฟิลิปปินส์ 13 -

นักออกแบบและศิลปิน ขายงานผ่าน Help Ink ช่วยผู้ประสพภัยไห่เยี่ยน ในฟิลิปปินส์

Help Ink: Typhoon Haiyan Relief Prints

เว็บไซต์ helpink.org ที่เป็นเว็บไซต์ขายงานกราฟิก ทาง ออนไลน์ จากกลุ่มคนทำงานออกแบบ และศิลปิน ได้ออกโปสเตอร์ ในชุด Typhoon Haiyan Relief มีทั้งหมด 4 ภาพ เพื่อหาเงินช่วยเหลือผู้ประสพภัยจากพายุไต้ฝุ่นไห่เยี่ยนในฟิลิปปินส์ รายได้ทั้งหมด 100% จะมอบให้กับผู้ประสพภัยผ่านทาง All Hands Volunteer

25561128-182408.jpg

Rebuild by John Choura

25561128-181818.jpg

Rain and Shine by Tommy Perez

25561128-181824.jpg

Restore by Nate Utesch

25561128-181829.jpg

Back Together by Aaron Eiland

25561128-181834.jpg

ใครสนใจสามารถเข้าไปซื้อ ได้ที่ http://helpink.org/collections/haiyan-relief