"ชุดอุ่นใจช่วยเหลือผู้ประสบภัย" Heat Rescue Disaster Recovery 13 -

“ชุดอุ่นใจช่วยเหลือผู้ประสบภัย” Heat Rescue Disaster Recovery

หลายครั้งหลายคราที่ภัยธรรมชาตินั้นถาโถมซัดกระหน่ำทำร้ายชาวญี่ปุ่น บ้านเรือนเสียหาย ชีวิตความเป็นอยู่อันถูกสุขลักษณะถูกทำลาย ก่อให้เกิดความเครียดทั้งร่างกายและจิตใจให้แก่ผู้อพยพ ด้วยเหตุนี้เอง Hikaru Imamura นักออกแบบเพื่อสังคมและชุมชนชาวญี่ปุ่น จึงคิดค้น “ชุดอุ่นใจช่วยเหลือผู้ประสบภัย” Heat Rescue Disaster Recovery ถังน้ำมันขนาดใหญ่ที่ทำหน้าที่เป็นทั้งบรรจุภัณฑ์เพื่อการขนส่งและเตาให้ความร้อน ภายในประกอบด้วยอาหารอุปกรณ์ยังชีพเบื้องต้น เมื่อเอาสิ่งของออกหมด ถังใบนี้จะแปรเปลี่ยนเป็นเตาสำหรับปรุงอาหารในขณะเดียวกันก็สามารถต้มน้ำได้ และให้ความอบอุ่นแก่ร่างกายไปพร้อมๆกัน via:http://hikaruimamura.sakura.ne.jp/watashi/heat-rescue/


rescue_920

Heat-Rescue-Disaster-Recovery-Set-Un-barril-y-kit-de-supervivencia

Hikaru-Imamura-Earthquake-Kit-Heat-Rescue-Disaster-Recovery-3ƒvƒŠƒ“ƒg

ƒvƒŠƒ“ƒgƒvƒŠƒ“ƒg

ƒvƒŠƒ“ƒg

ƒvƒŠƒ“ƒg

ƒvƒŠƒ“ƒgƒvƒŠƒ“ƒg
Heat-Rescue-Disaster-Recovery-Set-Un-barril-y-kit-de-supervivencia-2