"Fractal Garden" สร้างสรรค์ศิลปะให้กับสวนสวย 13 - Fractal Garden

“Fractal Garden” สร้างสรรค์ศิลปะให้กับสวนสวย

บริษัท Legge Lewis Legge ร่วมสร้างสวนร่วมสมัยรูปแบบต่างๆ อย่างตื่นตาตื่นใจ โดยโครงการนี้มีชื่อว่า “Fractal Garden” พวกเขาแต่งสวนโดยการใช้สวนล้อเลื่อนรูปทรงขนมเปียกปูน หรือที่เรียกว่า Diamond Shape เพราะมันคล้ายๆ รูปทรงของเพชรต่อเป็นรูปทรงต่างๆที่ดูแปลกตา สร้างสรรค์ศิลปะให้กับสวนสวยได้อย่างงดงาม แต่ละชิ้นส่วนก็สามารถจัดวางตามองค์ประกอบได้ เกิดเป็นลวดลายกราฟิกขึ้นได้เช่นกัน http://www.leggelewislegge.com/fg.html


fractal-garden-mdn-25310675

fg02a

fg02b

fg05

fg10

fg07

fg12

fg15

fg16

P1070899