Ludovica & Roberto Palomba for Driade: Cape West Collection

Driade cape west chair ออกแบบโดย Ludovica & Roberto Palomba เฟอร์นิเจอร์แนวโมเดิร์นชุดนี้ ทำจากโครงสร้างอลูมีเนียมน้ำหนักเบา และหุ้มด้วยการสานแถบพลาสติก เป็นลายแพทเทิ่น และสีสันที่สวยงาม แบบที่เราคุ้นเคยในเมืองไทยเป็นตะกร้า เข่ง กระบุงนั่นเอง (งานบางชิ้น อดคิดไม่ได้ว่า เขาอาจได้ไอเดียไปจากการสานตะกร้าของบ้านเรานี่ล่ะ) ..สามารถใช้ได้ทั้งในร่ม และกลางแจ้ง

GM CAPE 01 4 large เก้าอี้สานแนวโมเดิร์น..ดูเหมือนตะกร้าสานของบ้านเรา

ludovica roberto palomba for driade cape west chair easy chair designgush i เก้าอี้สานแนวโมเดิร์น..ดูเหมือนตะกร้าสานของบ้านเรา

ludovica roberto palomba for driade cape west easy chair designgush i เก้าอี้สานแนวโมเดิร์น..ดูเหมือนตะกร้าสานของบ้านเรา

ludovica roberto palomba for driade cape west sofa designgush ii เก้าอี้สานแนวโมเดิร์น..ดูเหมือนตะกร้าสานของบ้านเรา

ludovica roberto palomba for driade cape west sofa armchair at milan showroom designgush2 เก้าอี้สานแนวโมเดิร์น..ดูเหมือนตะกร้าสานของบ้านเรา

GM CAPE 04 1 medium เก้าอี้สานแนวโมเดิร์น..ดูเหมือนตะกร้าสานของบ้านเรา

GM CAPE 04 2 large เก้าอี้สานแนวโมเดิร์น..ดูเหมือนตะกร้าสานของบ้านเรา
845b3727db91a9f292337d4a85262af8 เก้าอี้สานแนวโมเดิร์น..ดูเหมือนตะกร้าสานของบ้านเรา
ludovica roberto palomba for driade cape west armchair designgush ii เก้าอี้สานแนวโมเดิร์น..ดูเหมือนตะกร้าสานของบ้านเรา

source : http://designgush.com/2011/10/17/ludovica-roberto-palomba-for-driade-cape-west-collection/

No more articles