ไปได้ทุกที่ ที่มีทาง "Cricker" 13 - Cricker

ไปได้ทุกที่ ที่มีทาง “Cricker”

ไปได้ทุกที่ ที่มีทาง เกิดจากแรงบันดาลใจของสถาปนิกอเมริกันที่ออกแบบแคปชูลสำหรับนักบินอวกาศในองค์กรนาซ่า “Cricker” เป็นงานออกแบบที่เรียบง่ายแต่ได้รับการศึกษาและค้นคว้าในเรื่องรายละเอียดการออกแบบเป็นอย่างดี เริ่มจากหลังคาที่สามารถยกสูงขึ้นได้เมื่อต้องการใช้เป็นห้องอาบน้ำเล็กๆไปจนถึงเต้นท์ที่สามารถดึงออกมาได้เพื่อรังสรรค์พื้นที่ร่มเงาภายนอก โดยสถาปนิกผู้ออกแบบให้คำนิยามไว้ว่า “มันไม่ใช่บ้านบนล้อเลื่อน แต่เป็นเหมือนกับสเปซที่เคลื่อนที่ได้สำหรับการใช้ชีวิตผจญภัยกลางแจ้ง” ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.crickettrailer.com/ ขอบคุณข้อมูลจาก CASAVIVA Magazineไปได้ทุกที่ ที่มีทาง "Cricker" 14 - Crickerไปได้ทุกที่ ที่มีทาง "Cricker" 15 - Crickerไปได้ทุกที่ ที่มีทาง "Cricker" 16 - Crickerไปได้ทุกที่ ที่มีทาง "Cricker" 17 - Crickerไปได้ทุกที่ ที่มีทาง "Cricker" 18 - Crickerไปได้ทุกที่ ที่มีทาง "Cricker" 19 - Crickerไปได้ทุกที่ ที่มีทาง "Cricker" 20 - Crickerไปได้ทุกที่ ที่มีทาง "Cricker" 21 - Crickerไปได้ทุกที่ ที่มีทาง "Cricker" 22 - Crickerไปได้ทุกที่ ที่มีทาง "Cricker" 23 - Cricker