ชั้นหนังสือ เลื่อนได้ชิ้นนี้ เป็นผลงานของ Reinier de Jong เป็นชั้น REK รุ่นใหม่ มีน้ำหนักเบาขึ้น และเคลื่อนย้าย ได้สะดวกง่ายขึ้นกว่าเดิม ใช้วัสดุ รีไซเคิล HPL (High Pressure Laminate) โดย Abet Laminati

25560311 181054 REK..ชั้นวางของยืดหดได้

25560311 181100 REK..ชั้นวางของยืดหดได้

25560311 181109 REK..ชั้นวางของยืดหดได้

25560311 181115 REK..ชั้นวางของยืดหดได้

25560311 181122 REK..ชั้นวางของยืดหดได้

25560311 181135 REK..ชั้นวางของยืดหดได้

25560311 181149 REK..ชั้นวางของยืดหดได้

Read more at Design Milk: http://design-milk.com/creative-book-storage-solution-rek-by-reinier-de-jong/#ixzz2NEDbF9td

No more articles