China's Dragon Inspired Eco Bridge สะพานแห่งนี้ดูมีสุนทรียะในความงดงามและมีประโยชน์ใช้สอย 13 - China's Dragon Inspired Eco Bridge

China’s Dragon Inspired Eco Bridge สะพานแห่งนี้ดูมีสุนทรียะในความงดงามและมีประโยชน์ใช้สอย

ฉงชิ่ง มหานครที่ใหญ่เป็นอันดับต้นๆของประเทศจีน กำลังภูมิใจเสนอสะพานที่มีความสวยงามและอลังการ เพื่อแสดงให้เห็นความก้าวหน้าของเทศบาลเมืองฉงชิ่ง สะพานแห่งนี้ออกแบบโดย บริษัท Taranta Creations ด้วยคอนเซ็ปต์ทีมุ่งเน้นสะพานแห่งนี้ดูมีสุนทรียะในความงดงามและมีประโยชน์ใช้สอยที่แตกต่างออกไปตามมุมมอง หากมองจากมุมสูง โครงสร้างของสะพานจะเผยให้เห็นรูปร่างมังกร ซึ่งเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองของชาวจีน และหากมองจากด้านข้างความซับซ้อนของสะพานนี้ถูกตีความว่าเป็น เกลียวคลื่นโค้ง ที่ตัดขวางแม่น้ำอย่างอ่อนโยน แพลตฟอร์มขนาดใหญ่ยักษ์ของสะพานแห่งนี้ถูกสร้างขึ้นบนพื้นที่ที่มีทิวทัศน์สวยงามรายล้อมด้วยภูเขาที่อุดมสมบูรณ์ และเชื่อมต่อเนินเขาเขียวๆ 2 แห่งเข้าด้วยกัน ขอบคุณข้อมูลจาก 247 city Magazine via:http://www.mymodernmet.com/profiles/blogs/china-dragon-inspired-eco-bridge


ecobridge2

ecobridge5

ecobridge4

ecobridge3