CHILDREN’S LANDSCAPE DINNER SET BY DOIY

เด็กๆ คงรู้สึกสนุกและอยากทานอาหารกันมากขึ้น ถ้าได้ทานอาหารในชุดจาน Landscape Dinner Set ที่เป็นรูปบ้านและสวน มีมีดช้อนส้อม เป็นต้นไม้ในสวน ..ผลงานการออกแบบของ DOIY บริษัทออกแบบสร้างสรรค์ จากเมือง Barcelona
ไม่เพียงแต่ดูสนุกสนาน ดึงดูดความสนใจเด็กๆ แต่ยังเป็นวิธีฉลาดๆ ที่ทำให้เด็กเรียนรู้เกี่ยวกับการวางเครื่องใช้บนโต๊ะอาหาร ปละที่สำคัญ ไม่หล่นจากโต๊ะง่ายๆ ..ไอเดียเข่าท่ามากค่ะ

25560911 193809 ชุดทานอาหาร บ้านและสวน โดย DOIY

25560911 193822 ชุดทานอาหาร บ้านและสวน โดย DOIY

25560911 193831 ชุดทานอาหาร บ้านและสวน โดย DOIY

25560911 193837 ชุดทานอาหาร บ้านและสวน โดย DOIY

Source : http://design-milk.com/childrens-landscape-dinner-set-by-doiy/

3383970 ชุดทานอาหาร บ้านและสวน โดย DOIY

No more articles