Chang big and Chang lek, original design by yenndesign 13 - Beanbag

Chang big and Chang lek, original design by yenndesign

นายวรรัตน์ พัวไพโรจน์ และศิริลักษณ์ เอกอุกฤษฏ์กุล จาก Yendesign ได้ร่วมส่งผลงานในงาน  BIG+BIH Chang Beanbag ซึ่งเกิดจากการที่ทั้งคู่อยากจะมี Beanbag ที่มีฟอร์มแตกต่างไปจาก Beanbag ทั่วๆไปที่มีตามท้องตลาด จึงคิดต่อยอจากฟอร์มเดิมที่มีลักษณะเป็นก้อนๆแล้วเพิ่มขา 4 ขา โดยขาที่เกิดขี้นเป็นการสร้างฟังก์ชันการใช้งานใหม่ๆให้กับชิ้นงานชิ้นนี้ คือสามารถปรับเปลี่ยนรูปทรงของ Beanbag ได้หลายท่าทาง เช่น นอนคนเดียว นั่งสองคน นอนพิงกัน หรือจับให้ยืนได้ เพื่อเพิ่มพื้นที่ใช้งานให้กับสเปซภายในห้อง ขนาดของ Chang Beanbag อยู่ที่ 60×130 ซ.ม. สนในเพิ่มเติมที่ http://yenndesign.blogspot.com/หรือ [email protected] หรือที่ www.yenndesign.com


Chang big and Chang lek, original design by yenndesign 14 - Beanbag