"Casas Na Areai" โรงแรมริมทะเล ล้อมรอบด้วยทุ่งนาและต้นสน 13 - CASAS NA AREIA

“Casas Na Areai” โรงแรมริมทะเล ล้อมรอบด้วยทุ่งนาและต้นสน

Setubal ทางตอนใต้ของกรุงลิสบอนมีชื่อเสียงในเรื่องชายหาดชั้นยอดและปลาสดๆ กระท่อมริมทะเลของโรงแรม CASAS NA AREIA  นั้นล้อมรอบด้วยทุ่งนาและต้นสน และเป็นที่ตั้งของห้องสวีทในสไตล์มินิมัลสิสต์"Casas Na Areai" โรงแรมริมทะเล ล้อมรอบด้วยทุ่งนาและต้นสน 14 - CASAS NA AREIA"Casas Na Areai" โรงแรมริมทะเล ล้อมรอบด้วยทุ่งนาและต้นสน 15 - CASAS NA AREIA"Casas Na Areai" โรงแรมริมทะเล ล้อมรอบด้วยทุ่งนาและต้นสน 16 - CASAS NA AREIA"Casas Na Areai" โรงแรมริมทะเล ล้อมรอบด้วยทุ่งนาและต้นสน 17 - CASAS NA AREIAจำนวนห้อง 4 ห้องกับอีกหนึ่งเลาจ์ที่ตกแต่งด้วยเก้าอี้ของ Gervasoni และ โต๊ะทานอาหารจาก E15 จากจุดนี้คุณยังสามารถทอดสายตาไปยัง Sado Estuary ซึ่งเป็นบ้านของเหล่าปลาโลมาและนกฟลามิงโก้ได้ http://www.casasnaareia.com/ ขอบคุณข้อมูลจาก Wallpaper Magazine"Casas Na Areai" โรงแรมริมทะเล ล้อมรอบด้วยทุ่งนาและต้นสน 18 - CASAS NA AREIA"Casas Na Areai" โรงแรมริมทะเล ล้อมรอบด้วยทุ่งนาและต้นสน 19 - CASAS NA AREIA"Casas Na Areai" โรงแรมริมทะเล ล้อมรอบด้วยทุ่งนาและต้นสน 20 - CASAS NA AREIA"Casas Na Areai" โรงแรมริมทะเล ล้อมรอบด้วยทุ่งนาและต้นสน 21 - CASAS NA AREIA"Casas Na Areai" โรงแรมริมทะเล ล้อมรอบด้วยทุ่งนาและต้นสน 22 - CASAS NA AREIA"Casas Na Areai" โรงแรมริมทะเล ล้อมรอบด้วยทุ่งนาและต้นสน 23 - CASAS NA AREIA