We love our King
Image Image Image Image

iUrban | 25 Feb 2017

273
Views
14 Feb 2012

BIG♥NYC Installation

พาเพื่อนๆ iUrban ไปดูบรรยากาศเทศกาลวาเลนไทน์ที่ไกลถึง New York ว่าที่นั่นเค้ามีการจัด  heart sculpture ที่ย่าน Times Square จนถึงวันที่ 29 กุมภาพันธ์นี้ลองไปดูนะคะว่าเป็นไงกันบ้าง

BIG♥NYC Installation ประติมากรรมรูปหัวใจที่ตั้งอยู่บน Times Square Broadway & W 46th St. New York ประติมากรรมนี้เกิดจากท่ออะคริลิคทรงกลม และมีไฟ LED ปรากฏออกมาเป็นรูปหัวใจตรงกลาง โดยจะทำงานผ่าน sensor เพียงเราสัมผัสมือไปที่แท่นรูปหัวใจก็จะเกิดไฟสีแดงเรียงตัวกันเป็นรูปหัวใจ heart sculpture ที่ผู้คนให้ความสนใจเป็นอย่างมาก

WATCH on ABC news

 

source : http://abcnews.go.com,http://visuall.net/2012/02/10/big-nyc-installation-at-times-square-in-new-york

Nes Koontragul
  • Neskoon founder , iUrban co-founder Jewellery designer and instructor instagram @neskoon
 
Facebook Debug | iCraft
+
-