bibliotheque nationale 13 - Lamp

bibliotheque nationale

bibliotheque nationale  เป็นผลงานของ Philippe Starck นักออกแบบชาวฝรั่งเศสที่ออกแบบโดยได้จินตนาการถึงตู้เก็บหนังสือในเทพนิยายที่สามารถหมุนและเต้นระบำได้ ดังนั้นโคมไฟของเขาจึงออกมาในลักษณะที่สามารถวางหนังสือหรืออุปกรณ์ tablet ต่างๆ ipad เพราะที่ฐานโคมไฟนั้นมีช่อง USB เพื่อชาร์จแบตเตอรี่ได้ และที่เป็นลูกเล่นของโคมไฟอเนกประสงค์คือชั้นหรือถาดนั้น “หมุนได้” ซึ่งตอบสนองความต้องการในชีวิตประจำวันได้บนพื้นฐานของความเรียบง่าย


credit : http://www.starck.com/en/

bibliotheque nationale 14 - Lampbibliotheque nationale 15 - Lampbibliotheque nationale 16 - Lampbibliotheque nationale 17 - Lampbibliotheque nationale 18 - Lampbibliotheque nationale 19 - Lampbibliotheque nationale 20 - Lamp