fbpx

A Modular Console Table Named Iggy

เวลาที่เรากลับมาบ้านก็มักจะหิ้วของติดมือกลับมาด้วยเสมอ และพอเข้าประตูบ้านมา ก็อยากจะหาที่วางของในทันที โต๊ะใกล้ๆประตู หรือทางเดินใกล้ๆประตู จึงมีความสำคัญ เพราะไม่เพียงจะให้เราได้วางแหมะของที่ติดมือมา ยังต้องดูดีมีสไตล์เพราะอยู่หน้าบ้านเลย ใครเข้ามาก็ต้องเห็น จึงเหมาะกับโต๊ะตัวนี้ที่ ชื่อว่ามIggy ออกแบบโดย Luca Longu ให้กับ Formabilio ความเก๋อยู่ตรงกล่องไม้ ที่เลื่อนไปมาได้ ง่ายต่อการจัดให้เหมาะกับของที่เราจะมาวางแหมะตอนเข้าบ้าน ..แล้วก็ดูสวยงาม

http://design-milk.com/modular-console-table-named-iggy/

25570115 143902 Iggy..โต๊ะบริเวณทางเข้าบ้าน

25570115 143912 Iggy..โต๊ะบริเวณทางเข้าบ้าน

25570115 143917 Iggy..โต๊ะบริเวณทางเข้าบ้าน

25570115 143922 Iggy..โต๊ะบริเวณทางเข้าบ้าน

25570115 143928 Iggy..โต๊ะบริเวณทางเข้าบ้าน

Read more at http://design-milk.com/modular-console-table-named-iggy/

No more articles